Hồ sơ

Ca sĩ

Ca sĩ "Xa khơi" cũng... mần thơ

Ngày mở ra cánh cửa hòa bình

Ngày mở ra cánh cửa hòa bình

Đánh chiếm quận lỵ Điện Bàn xuân năm ấy...

Đánh chiếm quận lỵ Điện Bàn xuân năm ấy...

Bài thơ vần “ục” trên vùng biên nước bạn

Bài thơ vần “ục” trên vùng biên nước bạn

Ba thế hệ làm lính Cụ Hồ

Ba thế hệ làm lính Cụ Hồ

Ăn Tết trong ca-bin

Ăn Tết trong ca-bin

Cùng vợ thăm lại chiến trường xưa

Cùng vợ thăm lại chiến trường xưa

Chiến thắng đầu Xuân

Chiến thắng đầu Xuân

Cha tôi

Cha tôi

Chùm thơ nhiều tác giả

Chùm thơ nhiều tác giả

Trận đánh đêm Giao thừa

Trận đánh đêm Giao thừa

Chiến công Tết Mậu Thân

Chiến công Tết Mậu Thân

Các nhà văn... vui Tết

Các nhà văn... vui Tết

Chú dê trinh sát

Chú dê trinh sát

Gặp người yêu Đặng Thùy Trâm trên xứ ngàn hoa

Gặp người yêu Đặng Thùy Trâm trên xứ ngàn hoa

Bức thư viết trong đêm trừ tịch

Bức thư viết trong đêm trừ tịch

Một bài thơ chính luận - trữ tình mẫu mực

Một bài thơ chính luận - trữ tình mẫu mực

Chuyện tình của hai sĩ quan tình báo

Chuyện tình của hai sĩ quan tình báo

Lỗi hẹn người tình trong hội chèo Xuân

Lỗi hẹn người tình trong hội chèo Xuân