Dấu ấn đối ngoại quốc phòng Việt Nam 2022

Dấu ấn đối ngoại quốc phòng Việt Nam 2022

Đối ngoại quốc phòng luôn cần sáng tạo, linh hoạt

Đối ngoại quốc phòng luôn cần sáng tạo, linh hoạt

Bộ đội Công binh mũ nồi xanh vui đón Tết cổ truyền

Bộ đội Công binh mũ nồi xanh vui đón Tết cổ truyềnphoto

Cùng hội tụ, thêm gắn kết

Cùng hội tụ, thêm gắn kết

Niềm vui ở Abyei

Niềm vui ở Abyei

“Nhất định sẽ có dịp tôi trở lại!”

“Nhất định sẽ có dịp tôi trở lại!”

Tết Việt ở Nam Sudan

Tết Việt ở Nam Sudan

Tết sớm sum vầy ở Abyei

Tết sớm sum vầy ở Abyei

Bác sĩ mũ nồi xanh vui đón Tết ở Nam Sudan

Bác sĩ mũ nồi xanh vui đón Tết ở Nam Sudanphotoiconvideo

Thắm tình samaky

Thắm tình samaky

Thi gói bánh chưng, dựng cây nêu đón Tết ở Abyei

Thi gói bánh chưng, dựng cây nêu đón Tết ở Abyei

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quốc phòng Australia

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quốc phòng Australiaphoto