Đồng chí Hồ Văn Thảo khi hy sinh ở đơn vị P2M

Đồng chí Hồ Văn Thảo khi hy sinh ở đơn vị P2M

Đồng chí Phạm Thế Tiêu hy sinh tại Khánh Giang (Quảng Ngãi)

Đồng chí Phạm Thế Tiêu hy sinh tại Khánh Giang (Quảng Ngãi)

Đồng chí Trần Văn Mai hy sinh tại Biệt khu 24 (Kon Tum)

Đồng chí Trần Văn Mai hy sinh tại Biệt khu 24 (Kon Tum)

Đồng chí Trần Đức Tiện được an táng ban đầu tại ấp Hòa An (Bình Dương)

Đồng chí Trần Đức Tiện được an táng ban đầu tại ấp Hòa An (Bình Dương)

Đồng chí Hà Văn Dung hy sinh tại căn cứ Dương Minh Châu

Đồng chí Hà Văn Dung hy sinh tại căn cứ Dương Minh Châu

Tìm thấy một hài cốt liệt sĩ ở xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị)

Tìm thấy một hài cốt liệt sĩ ở xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị)

Quảng Ngãi quy tập hài cốt vợ chồng liệt sĩ

Quảng Ngãi quy tập hài cốt vợ chồng liệt sĩ

Tìm thân nhân liệt sĩ Xuyến, quê Thanh Hóa

Tìm thân nhân liệt sĩ Xuyến, quê Thanh Hóa