Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào, có di vật khắc chữ

Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào, có di vật khắc chữ "Trần Quang Cánh" (hoặc Cảnh)

Đồng chí Trương Văn Mão hy sinh tại ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh (Tân Trụ, Long An)

Đồng chí Trương Văn Mão hy sinh tại ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh (Tân Trụ, Long An)

Đồng chí Trần Ngọc Tung hy sinh khi ở Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4

Đồng chí Trần Ngọc Tung hy sinh khi ở Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4

Hai di vật của liệt sĩ khắc chữ “Ngọc Thanh, Anh Thơ” và “Xuân Võ”

Hai di vật của liệt sĩ khắc chữ “Ngọc Thanh, Anh Thơ” và “Xuân Võ”

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Minh Ánh

Tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Minh Ánh

Điện Biên: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp

Điện Biên: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp

Đồng chí Đặng Hữu Xuyên hy sinh tại dãy núi Hòn Tàu

Đồng chí Đặng Hữu Xuyên hy sinh tại dãy núi Hòn Tàu

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Quân khu 7: Có thông tin đến đâu, triển khai tìm kiếm đến đó

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Quân khu 7: Có thông tin đến đâu, triển khai tìm kiếm đến đó

Hài cốt liệt sĩ Thân Văn Dật đưa về an táng tại quê nhà (Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang)

Hài cốt liệt sĩ Thân Văn Dật đưa về an táng tại quê nhà (Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang)

Đội K51 lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng

Đội K51 lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng