Nghĩa tình của bộ đội Kho J258

Nghĩa tình của bộ đội Kho J258photo

Bộ đội mang về no ấm

Bộ đội mang về no ấm

Người không thích tuyên truyền

Người không thích tuyên truyền "suông" photo

Lòng nhân ái của ông Thông

Lòng nhân ái của ông Thông

Giúp dân thiết thực, nghĩa tình

Giúp dân thiết thực, nghĩa tình

Khơi phong trào, tạo động lực thi đua

Khơi phong trào, tạo động lực thi đua

Việc làm đẹp của bộ đội công binh

Việc làm đẹp của bộ đội công binh

Nơi khó, có bộ đội

Nơi khó, có bộ đội

Tự hào là chiến sĩ biên phòng

Tự hào là chiến sĩ biên phòng

Nở rộ mô hình học và làm theo Bác

Nở rộ mô hình học và làm theo Bác

Trồng rau xanh tặng học trò vùng biên

Trồng rau xanh tặng học trò vùng biên

Nghĩa tình Bộ đội Biên phòng nơi đầu nguồn biên giới

Nghĩa tình Bộ đội Biên phòng nơi đầu nguồn biên giớiphoto

Nghĩa tình của “Hội đồng ngũ 78”

Nghĩa tình của “Hội đồng ngũ 78”

Khẳng định vai trò quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, nhân dân

Khẳng định vai trò quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, nhân dân

Thầy thuốc Trường Sa sáng ngời y đức

Thầy thuốc Trường Sa sáng ngời y đức

Dùng thân mình nối mạch thông tin

Dùng thân mình nối mạch thông tin

Hiệu quả mô hình

Hiệu quả mô hình "Dê giống khởi nghiệp"

Đêm động đất ở Hatay

Đêm động đất ở Hatay

Bát cháo nghĩa tình

Bát cháo nghĩa tình