Dân vận khéo ở biên giới Nậm Pồ

Dân vận khéo ở biên giới Nậm Pồ

Hết lòng vì người bệnh

Hết lòng vì người bệnh

Nghĩa tình ở Jơ Ngây

Nghĩa tình ở Jơ Ngây

Gắn bó nghĩa tình với đồng bào tôn giáo

Gắn bó nghĩa tình với đồng bào tôn giáo

Trân trọng giữ gìn những dấu ấn lịch sử

Trân trọng giữ gìn những dấu ấn lịch sử

Toàn quân phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

Toàn quân phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

Gắn bó máu thịt với đồng bào dân tộc thiểu số

Gắn bó máu thịt với đồng bào dân tộc thiểu số

Làm việc tận tụy, tận tâm cống hiến vì sự nghiệp cách mạng

Làm việc tận tụy, tận tâm cống hiến vì sự nghiệp cách mạng

Những cốc cháo nghĩa tình ở Bệnh viện Quân y 354

Những cốc cháo nghĩa tình ở Bệnh viện Quân y 354

Tuân thủ kỷ cương, thượng tôn pháp luật

Tuân thủ kỷ cương, thượng tôn pháp luật

Tự giác học tập, phẩm chất vốn có của người quân nhân

Tự giác học tập, phẩm chất vốn có của người quân nhân

Hạnh phúc đong đầy của gia đình người lính biên phòng

Hạnh phúc đong đầy của gia đình người lính biên phòng

Trân quý phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Trân quý phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Cựu chiến binh gương mẫu, nhân ái

Cựu chiến binh gương mẫu, nhân ái


Tự nguyện dâng hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân

Tự nguyện dâng hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân

“Chất thép” ở nữ bác sĩ quân y

“Chất thép” ở nữ bác sĩ quân y