Sư đoàn Phòng không 377 - 55 năm canh giữ biển, trời Tổ quốc

Sư đoàn Phòng không 377 - 55 năm canh giữ biển, trời Tổ quốcphoto

Niềm vui trong ngày đầu kiểm tra “3 nổ”

Niềm vui trong ngày đầu kiểm tra “3 nổ”

Độc đáo làng nghề đan đó ở Thủ Sỹ, Hưng Yên

Độc đáo làng nghề đan đó ở Thủ Sỹ, Hưng Yên

Tàu 015-Trần Hưng Đạo diễn tập với tàu hải quân Ấn Độ và các nước ASEAN

Tàu 015-Trần Hưng Đạo diễn tập với tàu hải quân Ấn Độ và các nước ASEAN photo

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao photo

"Lực đẩy" từ công tác nghiên cứu khoa họcphoto