Khai mạc hội thảo và triển lãm

Khai mạc hội thảo và triển lãm "Ngày An toàn thông tin Việt Nam" năm 2023

Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023

Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023

Xác định các định hướng lớn, tạo đột phá đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới

Xác định các định hướng lớn, tạo đột phá đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới

Hành trình sáng tạo: Hạt nhân nghiên cứu khoa học của Trung tâm 586

Hành trình sáng tạo: Hạt nhân nghiên cứu khoa học của Trung tâm 586

Trao giải cuộc thi Solve for Tomorrow 2023

Trao giải cuộc thi Solve for Tomorrow 2023

Vinhomes và KGS - Hàn Quốc hợp tác phát triển hệ thống giáo dục liên cấp quốc tế

Vinhomes và KGS - Hàn Quốc hợp tác phát triển hệ thống giáo dục liên cấp quốc tế

Dự án “Tự tin lập nghiệp” hỗ trợ đào tạo 1.500 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Dự án “Tự tin lập nghiệp” hỗ trợ đào tạo 1.500 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

3 nhà khoa học nữ Việt Nam được trao giải Nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2023

3 nhà khoa học nữ Việt Nam được trao giải Nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2023