Xuân sớm nơi tiền đồn Tổ quốc

Xuân sớm nơi tiền đồn Tổ quốc

Người cán bộ xăng dầu tâm huyết, sáng tạo trong công việc

Người cán bộ xăng dầu tâm huyết, sáng tạo trong công việc

Việt cộng đến Paris

Việt cộng đến Paris

Chuyện ông Chín Chiến

Chuyện ông Chín Chiến

Nữ chủ tịch mặt trận năng động, sáng tạo

Nữ chủ tịch mặt trận năng động, sáng tạo

Dấu ấn anh Năm Cung trong LLVT Quân khu 7

Dấu ấn anh Năm Cung trong LLVT Quân khu 7

Bà Hảo “tay năm, tay mười”

Bà Hảo “tay năm, tay mười”

Nhà giáo luôn nỗ lực đổi mới bài giảng

Nhà giáo luôn nỗ lực đổi mới bài giảngphoto

Bình yên A Pa Chải

Bình yên A Pa Chải

Chuyện tình vượt qua chiến tranh

Chuyện tình vượt qua chiến tranh

 Nhổ chốt địch ở núi Chư Prông

Nhổ chốt địch ở núi Chư Prông

Nữ thủ kho điển hình “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Nữ thủ kho điển hình “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Viếng mộ Thâm Tâm

Viếng mộ Thâm Tâm

Trao ân tình về nơi tình nghĩa

Trao ân tình về nơi tình nghĩa

Đi tìm mộ cha

Đi tìm mộ cha

Những giấc mơ màu đỏ

Những giấc mơ màu đỏ

Cựu chiến binh Lào lưu giữ những ký ức không thể nào quên

Cựu chiến binh Lào lưu giữ những ký ức không thể nào quên