Điện Biên Phủ qua từng trang hồi ức

Điện Biên Phủ qua từng trang hồi ức

Mang tình yêu sách lên vùng cao

Mang tình yêu sách lên vùng cao

Ước mơ của Sùng A Chua

Ước mơ của Sùng A Chua

Đem hương vị Tết Nguyên đán Việt Nam đến nước bạn Lào

Đem hương vị Tết Nguyên đán Việt Nam đến nước bạn Lào

Người nặng lòng đưa giảng dạy tiếng Việt vào Đại học Harvard

Người nặng lòng đưa giảng dạy tiếng Việt vào Đại học Harvard

Ngoại yêu thương

​

Ngoại yêu thương ​

Tết trên đảo Trà Bản

Tết trên đảo Trà Bản photo

Xuân năm ấy trên đất nước chùa tháp

Xuân năm ấy trên đất nước chùa tháp

Học giả sinh năm Giáp Thìn

Học giả sinh năm Giáp Thìn

Chung dãy Trường Sơn Phu Luông

Chung dãy Trường Sơn Phu Luông

Trường Sa từ nguồn cội

Trường Sa từ nguồn cội

Nguyễn Đình Thi - nhạc sĩ tài hoa

Nguyễn Đình Thi - nhạc sĩ tài hoa

Hương vị Tết xưa theo tôi suốt cuộc đời

Hương vị Tết xưa theo tôi suốt cuộc đời

Mười lăm phút nữa gặp mùa xuân

Mười lăm phút nữa gặp mùa xuân

Đêm Giao thừa ở chiến trường K

Đêm Giao thừa ở chiến trường K

Trăm năm ngời sáng khí tiết người cộng sản - Kỳ 3: Nhà tù thành trường học cách mạng

Trăm năm ngời sáng khí tiết người cộng sản - Kỳ 3: Nhà tù thành trường học cách mạng

Trăm năm ngời sáng khí tiết người cộng sản - Kỳ 2: Sẵn sàng chết để giữ trọn khí tiết

Trăm năm ngời sáng khí tiết người cộng sản - Kỳ 2: Sẵn sàng chết để giữ trọn khí tiết