Sóc Trăng: Tạo niềm tin đối với gia đình và thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc

​

Sóc Trăng: Tạo niềm tin đối với gia đình và thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc ​photo

Ấm tình quân dân, đạo đời gắn kết

Ấm tình quân dân, đạo đời gắn kết

Thanh niên xứ đạo sẵn sàng tòng quân

Thanh niên xứ đạo sẵn sàng tòng quân

Điểm tựa trên vùng cao Mường Lát

Điểm tựa trên vùng cao Mường Lát

A Sho vui hội mừng xuân mới

A Sho vui hội mừng xuân mới

Đầm ấm, nghĩa tình “Ăn Tết cùng ngư dân”

Đầm ấm, nghĩa tình “Ăn Tết cùng ngư dân”

Thế vững Ðắk Nông

Thế vững Ðắk Nông

Tết quân dân - đặc sản Xuân yêu thương của lực lượng vũ trang Quân khu 9

Tết quân dân - đặc sản Xuân yêu thương của lực lượng vũ trang Quân khu 9 photo

Nhờ bộ đội, xuân ấm, Tết vui

Nhờ bộ đội, xuân ấm, Tết vui

Xuân biên cương ấm áp tình quân dân

Xuân biên cương ấm áp tình quân dân

Hiệu quả từ xây dựng tự vệ mạnh

Hiệu quả từ xây dựng tự vệ mạnh

Góp phần giữ Tết bình yên

Góp phần giữ Tết bình yên

Sức trẻ giúp dân ở vùng biên

Sức trẻ giúp dân ở vùng biên

Nhân rộng nhiều mô hình dân vận hiệu quả

Nhân rộng nhiều mô hình dân vận hiệu quả