Hoàng Mai luôn chủ động trong phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn

Hoàng Mai luôn chủ động trong phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn

Quân - dân xứ đạo chung sức, đồng lòng

Quân - dân xứ đạo chung sức, đồng lòng

An Giang: Nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho đồng bào dân tộc Chăm

An Giang: Nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho đồng bào dân tộc Chăm photo

Nguồn tốt - lực lượng dân quân tự vệ mạnh

Nguồn tốt - lực lượng dân quân tự vệ mạnh

Xứ đạo bình yên

Xứ đạo bình yên

Quản lý, bảo vệ tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quản lý, bảo vệ tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ động phối hợp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự xã, thị trấn

Chủ động phối hợp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự xã, thị trấn

Kết hợp kinh tế với quốc phòng ở Binh đoàn 15 - Những cách làm sáng tạo, hiệu quả-Bài 3:

Kết hợp kinh tế với quốc phòng ở Binh đoàn 15 - Những cách làm sáng tạo, hiệu quả-Bài 3: "Khoan thư sức dân", xây dựng "thế trận lòng dân" (Tiếp theo và hết)

Tỏa sáng ngọn lửa nhiệt tình vì dân

Tỏa sáng ngọn lửa nhiệt tình vì dân

Kết hợp kinh tế với quốc phòng ở Binh đoàn 15 - Những cách làm sáng tạo, hiệu quả - Bài 2: Xây dựng sức mạnh mềm

Kết hợp kinh tế với quốc phòng ở Binh đoàn 15 - Những cách làm sáng tạo, hiệu quả - Bài 2: Xây dựng sức mạnh mềm

Trung tá Bùi Phạm Hoàng Anh với sáng kiến phao cứu hộ điều khiển từ xa

Trung tá Bùi Phạm Hoàng Anh với sáng kiến phao cứu hộ điều khiển từ xa

Hướng về ngày hội lớn

Hướng về ngày hội lớn

Bộ đội giúp dân vùng khó

Bộ đội giúp dân vùng khó

Chiến sĩ “sao vuông” can trường bám biển

Chiến sĩ “sao vuông” can trường bám biển

Thắm đượm tình dân

Thắm đượm tình dân

“Tiếp sức” cùng ngư dân vươn khơi

“Tiếp sức” cùng ngư dân vươn khơi

Thi đua thực sự là làm gì cũng có hiệu quả thiết thực

Thi đua thực sự là làm gì cũng có hiệu quả thiết thực