Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327, Quân khu 3: Giúp nhân dân đẩy lùi đói nghèo

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327, Quân khu 3: Giúp nhân dân đẩy lùi đói nghèo

Trao yêu thương, nhận niềm vui

Trao yêu thương, nhận niềm vui

Đưa pháp luật đến với người dân vùng cao

Đưa pháp luật đến với người dân vùng cao

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnhphoto

Đưa tình huống vào huấn luyện dân quân

Đưa tình huống vào huấn luyện dân quân

Dân quân Minh Hóa

Dân quân Minh Hóa "hóa giải" những việc khó

Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo

Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo

Chỉ huy trưởng giàu thành tích

Chỉ huy trưởng giàu thành tích

Dấu ấn dân quân Thuận Thành trong công tác dân vận

Dấu ấn dân quân Thuận Thành trong công tác dân vận

Tiếp sức

Tiếp sức "sao vuông" huấn luyện

Thắm tình đồng đội, đượm nghĩa quân dân

Thắm tình đồng đội, đượm nghĩa quân dân

Làm theo lời Bác, sống

Làm theo lời Bác, sống "tốt đời, đẹp đạo"

“Dân vận khéo” - thắt chặt tình quân dân

“Dân vận khéo” - thắt chặt tình quân dân

Xây dựng thế trận lòng dân ngày thêm vững chắc

Xây dựng thế trận lòng dân ngày thêm vững chắc