Chương trình

Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại Hà Tĩnh

Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ dũng cảm cứu người đuối nước

Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ dũng cảm cứu người đuối nước

Những mô hình kết nối yêu thương

Những mô hình kết nối yêu thương

Biến quyết tâm thành hành động mẫu mực trong diễn tập

Biến quyết tâm thành hành động mẫu mực trong diễn tập

Nhân rộng những việc làm giàu ý nghĩa

Nhân rộng những việc làm giàu ý nghĩa

Gỡ khó cho phó bí thư mang quân hàm xanh

Gỡ khó cho phó bí thư mang quân hàm xanh

Luyện giỏi rèn nghiêm, giúp dân thiết thực nghĩa tình

Luyện giỏi rèn nghiêm, giúp dân thiết thực nghĩa tìnhphoto

Bộ đội đưa nước về buôn Plúc

Bộ đội đưa nước về buôn Plúc

Đồng hành cùng nhân dân phòng, chống dịch

Đồng hành cùng nhân dân phòng, chống dịch

Khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh- nhiệm vụ

Khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh- nhiệm vụ "chiến đấu thời bình" của bộ đội hóa học

Bông Krang xây dựng dân quân vững mạnh

Bông Krang xây dựng dân quân vững mạnh

Củng cố “thế trận lòng dân” ở vùng đồng bào có đạo

Củng cố “thế trận lòng dân” ở vùng đồng bào có đạo

Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Tiên phong, tương trợ và thích ứng

Tiên phong, tương trợ và thích ứng

LLVT Quân khu 9: Chăm lo cho dân trong đại dịch

LLVT Quân khu 9: Chăm lo cho dân trong đại dịch

Điểm tựa để ngư dân phát triển kinh tế hợp pháp

Điểm tựa để ngư dân phát triển kinh tế hợp pháp

Điểm tựa pháp lý để ngư dân vươn khơi, bám biển

Điểm tựa pháp lý để ngư dân vươn khơi, bám biển