Thực hiện nhiều mô hình thiện nguyện vì dân

Thực hiện nhiều mô hình thiện nguyện vì dân

Phần thưởng lớn nhất là được dân tin yêu

Phần thưởng lớn nhất là được dân tin yêu

Điểm tựa của ngư dân giữa trùng khơi

Điểm tựa của ngư dân giữa trùng khơi

Sẵn sàng vươn khơi, bám biển

Sẵn sàng vươn khơi, bám biển

Giới thiệu Hội thảo “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

Giới thiệu Hội thảo “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

Hiệu quả các mô hình đoàn kết quân dân ở Quân khu 7

Hiệu quả các mô hình đoàn kết quân dân ở Quân khu 7

Nữ dân quân cơ động luyện giỏi, công tác tốt

Nữ dân quân cơ động luyện giỏi, công tác tốt

Huyện Ý Yên (Nam Định): Sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai

Huyện Ý Yên (Nam Định): Sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai

Huấn luyện lực lượng tự vệ giỏi

Huấn luyện lực lượng tự vệ giỏi

Dân quân nắm hộ gia đình nơi cư trú

Dân quân nắm hộ gia đình nơi cư trú

Hết lòng vì nhiệm vụ

Hết lòng vì nhiệm vụ

Hiệu quả từ hệ thống máy cắt bom di động

Hiệu quả từ hệ thống máy cắt bom di động

Nữ chính trị viên phó gần gũi, gương mẫu

Nữ chính trị viên phó gần gũi, gương mẫu

Lấy huấn luyện thực hành làm chính

Lấy huấn luyện thực hành làm chính

Cái lý gắn kết cái tình

Cái lý gắn kết cái tình