Biểu dương 182 cán bộ, nhân viên ngành Y tế Thủ đô

Biểu dương 182 cán bộ, nhân viên ngành Y tế Thủ đô

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho đối tượng chính sách

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho đối tượng chính sách

Điều trị tâm thần do ăn uống vô độ

Điều trị tâm thần do ăn uống vô độ

Chủ động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động phòng, chống dịch bệnh

Nâng cao chất lượng công tác điều dưỡng

Nâng cao chất lượng công tác điều dưỡng

Tiếp thêm nghị lực cho các gia đình hiếm muộn

Tiếp thêm nghị lực cho các gia đình hiếm muộn

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 người dân Thái Bình

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 người dân Thái Bình

Khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

20.000 y, bác sĩ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2024

20.000 y, bác sĩ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2024

Mỹ phê chuẩn thuốc điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ

Mỹ phê chuẩn thuốc điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ