Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long (Cục Chính trị Hải quân): Bám sát sự chỉ đạo của trên, năng động, sáng tạo, phục vụ tận tình

Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long (Cục Chính trị Hải quân): Bám sát sự chỉ đạo của trên, năng động, sáng tạo, phục vụ tận tình

100% ban CHQS cấp xã có trụ sở làm việc đạt chuẩn

100% ban CHQS cấp xã có trụ sở làm việc đạt chuẩn

Hết việc chứ không hết giờ

Hết việc chứ không hết giờ

Điểm sáng về xây dựng chính quy

Điểm sáng về xây dựng chính quy

Tiếp thêm động lực cho các phong trào thi đua

Tiếp thêm động lực cho các phong trào thi đua

Làm chủ công nghệ bảo đảm kỹ thuật phương tiện cơ giới quân sự

Làm chủ công nghệ bảo đảm kỹ thuật phương tiện cơ giới quân sựphoto

Tiết kiệm phụ cấp, giúp đỡ người thân

Tiết kiệm phụ cấp, giúp đỡ người thân

Anh là điểm tựa

Anh là điểm tựa

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Kho K76

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Kho K76

Lữ đoàn Đặc công 198 “rau đầy vườn, vật nuôi đầy chuồng”

Lữ đoàn Đặc công 198 “rau đầy vườn, vật nuôi đầy chuồng”photo

Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ở Quân khu 9

Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ở Quân khu 9 photo

Nghị lực của cô giáo Ngọc

Nghị lực của cô giáo Ngọc

Thi đua toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo

Thi đua toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo

Điểm đến tin cậy của bộ đội và nhân dân

Điểm đến tin cậy của bộ đội và nhân dân

Quân khu 7: Phong trào Thi đua Quyết thắng góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Quân khu 7: Phong trào Thi đua Quyết thắng góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc