Tiến bộ vững chắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Tiến bộ vững chắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thi đua giành “4 nhất” ở Lữ đoàn 406

Thi đua giành “4 nhất” ở Lữ đoàn 406

Tỏa sáng những tấm lòng nhân ái

Tỏa sáng những tấm lòng nhân áiphoto

Khơi phong trào, tạo động lực thi đua

​

Khơi phong trào, tạo động lực thi đua ​photo

Đồng bộ giải pháp xây dựng Kho K10 vững mạnh

Đồng bộ giải pháp xây dựng Kho K10 vững mạnh

Đằng sau mỗi chuyến bay

Đằng sau mỗi chuyến bay

Nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, hiệu quả

Nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, hiệu quả

Giữ vững an ninh, an toàn trên vùng biển Tây Nam

Giữ vững an ninh, an toàn trên vùng biển Tây Nam

Tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa

Tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa

Đa năng như Nguyễn Vũ Linh

Đa năng như Nguyễn Vũ Linh

Những công trình khoa học mang đậm tính nhân văn

Những công trình khoa học mang đậm tính nhân văn

Lắng sâu tình đồng đội

Lắng sâu tình đồng đội

Đồng bộ các giải pháp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép

Đồng bộ các giải pháp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép

Hai mũi nhọn đột phá ở Trường Sĩ quan Phòng hóa

Hai mũi nhọn đột phá ở Trường Sĩ quan Phòng hóa

Tận tâm “làm dâu trăm họ”

Tận tâm “làm dâu trăm họ”

Môi trường quân đội giúp con người trưởng thành

Môi trường quân đội giúp con người trưởng thành

Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng quân đội

Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng quân đội

Rất mong tấm gương dũng cảm cứu dân sẽ được khen thưởng xứng đáng

Rất mong tấm gương dũng cảm cứu dân sẽ được khen thưởng xứng đáng

Kế thừa truyền thống, thi đua huấn luyện, công tác

Kế thừa truyền thống, thi đua huấn luyện, công tác