Sáng kiến nhỏ, lợi ích lớn

Sáng kiến nhỏ, lợi ích lớn

Nâng cao khả năng, chủ động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Nâng cao khả năng, chủ động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Bình Xuyên vượt khó, diễn tập tốt

Bình Xuyên vượt khó, diễn tập tốt

Những sáng kiến hữu ích ở Kho K5

Những sáng kiến hữu ích ở Kho K5

Hướng về cơ sở bằng những cách làm sáng tạo

Hướng về cơ sở bằng những cách làm sáng tạo

Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng thế trận phòng thủ quân khu vững chắc

Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng thế trận phòng thủ quân khu vững chắc

Nghị quyết dẫn đường cho những chuyến bay

Nghị quyết dẫn đường cho những chuyến bay

Ở đơn vị quản lý tài chính tốt

Ở đơn vị quản lý tài chính tốt

Phát huy các nguồn lực hậu cần, nâng cao đời sống bộ đội

Phát huy các nguồn lực hậu cần, nâng cao đời sống bộ độiphoto

Sát hạch, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ

Sát hạch, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ

Tăng cường kiểm tra, kịp thời xóa yếu

Tăng cường kiểm tra, kịp thời xóa yếu

Việc nghĩa, việc tình trên biên giới Việt - Lào

Việc nghĩa, việc tình trên biên giới Việt - Lào

Nhân lên niềm tự hào

Nhân lên niềm tự hào

Chú trọng bảo đảm an toàn trong huấn luyện chiến sĩ mới

Chú trọng bảo đảm an toàn trong huấn luyện chiến sĩ mới

Huấn luyện giỏi để sẵn sàng chiến đấu cao

Huấn luyện giỏi để sẵn sàng chiến đấu cao

Tạo đột phá trong dạy và học ngoại ngữ

Tạo đột phá trong dạy và học ngoại ngữ

Thắm tình quân dân trong mưa lũ

Thắm tình quân dân trong mưa lũ

Đọc kỹ đề thi, làm những câu dễ trước

Đọc kỹ đề thi, làm những câu dễ trước

Khổ luyện thành tài

Khổ luyện thành tài