“Ngày về thôn bản” và mùa no ấm trên biên cương A Lưới

“Ngày về thôn bản” và mùa no ấm trên biên cương A Lưới

Khi người trẻ thắp lên khát vọng

Khi người trẻ thắp lên khát vọngphoto

Người điều dưỡng hết lòng và tận tâm vì công việc

Người điều dưỡng hết lòng và tận tâm vì công việc

Những “anh nuôi” trên tàu KN-290

Những “anh nuôi” trên tàu KN-290

Sức sống mới nơi “vùng đất lửa”

Sức sống mới nơi “vùng đất lửa”

Hơn 120 ngày đêm “đấu trí” với nội các Sài Gòn sau giải phóng

Hơn 120 ngày đêm “đấu trí” với nội các Sài Gòn sau giải phóng

Vẹn nguyên y đức

Vẹn nguyên y đức

Đẹp mãi một tình yêu

Đẹp mãi một tình yêu

Hồi ức về chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh năm 1972

Hồi ức về chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh năm 1972

Về nguồn tri ân bên dòng Cổ Chiên

Về nguồn tri ân bên dòng Cổ Chiênphoto

Hạnh phúc từ gian khó

Hạnh phúc từ gian khó

Cựu chiến binh lặng thầm làm việc nghĩa

Cựu chiến binh lặng thầm làm việc nghĩa

Nhớ lần Đại tướng trở lại Mường Phăng

Nhớ lần Đại tướng trở lại Mường Phăng

Một lần diễn chèo trước tù binh

Một lần diễn chèo trước tù binh

Vang mãi bản hùng ca Đăk Tô – Tân Cảnh

Vang mãi bản hùng ca Đăk Tô – Tân Cảnh

Hiền Quan vượt khó xây dựng nông thôn mới

Hiền Quan vượt khó xây dựng nông thôn mới

Tâm huyết của người kỹ sư anh hùng

Tâm huyết của người kỹ sư anh hùng

 Xóa sổ tiểu đoàn ngụy

Xóa sổ tiểu đoàn ngụy