THÔNG TIN -TÒA SOẠN

Ban biên tập

Thiếu tướng ĐOÀN XUÂN BỘ

Tổng biên tập

Đại tá ĐỖ PHÚ THỌ

Phó tổng biên tập

Đại tá NGÔ ANH THU

Phó tổng biên tập (Phụ trách nội dung)

Đại tá TRẦN ANH TUẤN

Phó tổng biên tập

Đại tá LÊ NGỌC LONG

Phó tổng biên tập

Tòa soạn
Tòa soạn Địa chỉ Điện thoại/Fax Email
BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội (84 - 24) 3747 1748/ 3747 1029
Fax : (84 - 24) 3747 4913

 dientubqd@gmail.com dientu@qdnd.vn 

 tkts@qdnd.vn; tktshanoi@gmail.com

Một số phòng chuyên môn
Phòng Địa chỉ Điện thoại/Fax Email Trưởng phòng
PHÒNG THƯ KÝ TÒA SOẠN Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội Điện thoại quân sự: 069.554.774
Điện thoại dân sự: 024.374.710.29
Fax: 024.374.749.13

tktshanoi@gmail.com

tkts@qdnd.vn

Trưởng phòng:  Thượng tá Trần Hoàng Tiến

PHÒNG BIÊN TẬP 

BÁO ĐIỆN TỬ

Số 8 Lý Nam Đế, Hà Nội Điện thoại quân sự: 069.551.452
Điện thoại dân sự: 024.374.717.48

dientubqd@gmail.com

dientu@qdnd.vn

Trưởng phòng:  Đại tá Nguyễn Văn Minh
PHÒNG PHÁT HÀNH VÀ TRUYỀN THÔNG Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội Điện thoại quân sự: 069.554.287
Điện thoại dân sự: 024.374.737.57

quangcaobqd@gmail.com

phtt@qdnd.vn

Trưởng phòng:  Đại tá Đặng Xuân Chiến
VĂN PHÒNG Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội Điện thoại quân sự: 069.554.118
Điện thoại dân sự: 02.438.454.118
vanphong@qdnd.vn Chánh văn phòng:  Thượng tá Vũ Xuân Dân