THÔNG TIN -TÒA SOẠN

Ban biên tập

Thiếu tướng ĐOÀN XUÂN BỘ

Tổng biên tập

Đại tá NGÔ ANH THU

Phó tổng biên tập

Đại tá TRẦN ANH TUẤN

Phó tổng biên tập

Đại tá LÊ NGỌC LONG

Phó tổng biên tập

Đại tá NGUYỄN HỒNG HẢI

Phó tổng biên tập (Phụ trách nội dung)

Tòa soạn
Tòa soạn Địa chỉ Điện thoại/Fax Email
BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội (84 - 24) 3747 1748/ 3747 1029
Fax : (84 - 24) 3747 4913

 dientubqd@gmail.com dientu@qdnd.vn 

 tkts@qdnd.vn; tktshanoi@gmail.com

Một số phòng chuyên môn
Phòng Địa chỉ Điện thoại/Fax Email Trưởng phòng
PHÒNG THƯ KÝ TÒA SOẠN Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội Điện thoại quân sự: 069.554.774
Điện thoại dân sự: 024.374.710.29
Fax: 024.374.749.13

tktshanoi@gmail.com

tkts@qdnd.vn

Trưởng phòng:  Đại tá Trần Hoàng Tiến

PHÒNG BIÊN TẬP 

BÁO ĐIỆN TỬ

Số 8 Lý Nam Đế, Hà Nội Điện thoại quân sự: 069.551.452
Điện thoại dân sự: 024.374.717.48

dientubqd@gmail.com

dientu@qdnd.vn

Trưởng phòng: Đại tá Trịnh Văn Dũng

PHÒNG PHÁT HÀNH VÀ TRUYỀN THÔNG Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội Điện thoại quân sự: 069.554.287
Điện thoại dân sự: 024.374.737.57

quangcaobqd@gmail.com

phtt@qdnd.vn

Trưởng phòng:  Trung tá Hoàng Trường Giang
VĂN PHÒNG Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội Điện thoại quân sự: 069.554.118
Điện thoại dân sự: 02.438.454.118
vanphong@qdnd.vn Chánh văn phòng:  Đại tá Vũ Xuân Dân