Trận Núi Thành - trận đầu thắng Mỹ

Trận Núi Thành - trận đầu thắng Mỹ

Phát triển chiến thuật vây lấn

Phát triển chiến thuật vây lấn

 Hành trình đi tới đại thắng mùa Xuân 1975

Hành trình đi tới đại thắng mùa Xuân 1975

Ông cha ta đánh giặc: Dùng tên lửa vác vai “quật” 13 máy bay Mỹ

Ông cha ta đánh giặc: Dùng tên lửa vác vai “quật” 13 máy bay Mỹ

Thực hiện lời Bác, giải phóng Sầm Nưa

Thực hiện lời Bác, giải phóng Sầm Nưa

Biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu Việt – Lào

Biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu Việt – Lào

Đặc sắc nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Thượng Lào

Đặc sắc nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Thượng Lào

Chỉ đạo của Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh đối với Chiến dịch Thượng Lào 1953

Chỉ đạo của Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh đối với Chiến dịch Thượng Lào 1953

Ông cha ta đánh giặc: Nghi binh bảo vệ đoàn xe

Ông cha ta đánh giặc: Nghi binh bảo vệ đoàn xe

Đập tan kế hoạch lập vành đai trắng của Mỹ - ngụy

Đập tan kế hoạch lập vành đai trắng của Mỹ - ngụy

Bước phát triển nghệ thuật quân sự trong Chiến thắng Thượng Lào

Bước phát triển nghệ thuật quân sự trong Chiến thắng Thượng Lào

Chỉ huy quyết đoán, tác chiến linh hoạt trong Chiến dịch Đà Nẵng xuân 1975

Chỉ huy quyết đoán, tác chiến linh hoạt trong Chiến dịch Đà Nẵng xuân 1975