Tạo thế cho ta, phá thế của địch trong Chiến dịch Trị-Thiên

Tạo thế cho ta, phá thế của địch trong Chiến dịch Trị-Thiên

Nữ giao liên và mảnh mìn trong ngực phải

Nữ giao liên và mảnh mìn trong ngực phải

Không ngại khó khăn, làm tròn chức trách

Không ngại khó khăn, làm tròn chức trách

Hồi ức về chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh năm 1972

Hồi ức về chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh năm 1972

Chuyện địch vận ở đôi bờ giới tuyến

Chuyện địch vận ở đôi bờ giới tuyến

Ông cha ta đánh giặc: Phát huy sức mạnh xe tăng

Ông cha ta đánh giặc: Phát huy sức mạnh xe tăng

Bố trí lực lượng linh hoạt tiến công căn cứ 42-Tân Cảnh

Bố trí lực lượng linh hoạt tiến công căn cứ 42-Tân Cảnh

Bàn về chiến thuật trên hướng tiến công Bắc Tây Nguyên năm 1972

Bàn về chiến thuật trên hướng tiến công Bắc Tây Nguyên năm 1972

Nơi ghi dấu chiến công của quân dân Hà Nội

Nơi ghi dấu chiến công của quân dân Hà Nội

Chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với hướng tiến công Bắc Tây Nguyên năm 1972

Chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với hướng tiến công Bắc Tây Nguyên năm 1972

Phát huy truyền thống Biệt động Cần Thơ

Phát huy truyền thống Biệt động Cần Thơ

Người quyết liệt chống chủ nghĩa cá nhân

Người quyết liệt chống chủ nghĩa cá nhân

Họp Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

Họp Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

Ông cha ta đánh giặc: Giáng cho kẻ thù đòn chí tử

Ông cha ta đánh giặc: Giáng cho kẻ thù đòn chí tử

Nghi binh trong Chiến dịch Nguyễn Huệ

Nghi binh trong Chiến dịch Nguyễn Huệ