Thọc sâu, tiêu diệt gọn

Thọc sâu, tiêu diệt gọn

Tránh địch trong... bồ thóc của địch

Tránh địch trong... bồ thóc của địch

Vận tải xa bờ bằng phương pháp thiên văn

Vận tải xa bờ bằng phương pháp thiên văn

Độc đáo Đường Hồ Chí Minh trên biển

Độc đáo Đường Hồ Chí Minh trên biển

Ông Hậu

Ông Hậu "hoá kiếp" tư lệnh sư đoàn “Anh cả đỏ”

Hình thành nghệ thuật chỉ đạo đấu tranh cách mạng của Đảng

Hình thành nghệ thuật chỉ đạo đấu tranh cách mạng của Đảng

"Bí quyết" bảo vệ cầu Hàm Rồng

Sáng tạo nghệ thuật

Sáng tạo nghệ thuật "đánh điểm, diệt viện"

 Quyết tâm mở chiến dịch tiến công lớn ở Hòa Bình

Quyết tâm mở chiến dịch tiến công lớn ở Hòa Bình

Chiến dịch

Chiến dịch "3 ngày”

 Bước phát triển về hình thức tác chiến trong quá trình Tổng khởi nghĩa

Bước phát triển về hình thức tác chiến trong quá trình Tổng khởi nghĩa

“Lũy thép” Việt Hòa trong kháng chiến chống Pháp

“Lũy thép” Việt Hòa trong kháng chiến chống Pháp

Chiến thắng Ba Gia - nét độc đáo về nghệ thuật quân sự

Chiến thắng Ba Gia - nét độc đáo về nghệ thuật quân sự

Linh hoạt tác chiến

Linh hoạt tác chiến "đánh điểm, diệt viện"

Tổ chức giao thông, thông tin liên lạc kịp thời

Tổ chức giao thông, thông tin liên lạc kịp thời

Trận chiến đấu quả cảm ở thôn Nội

Trận chiến đấu quả cảm ở thôn Nội

Xác định đúng mục tiêu, hiệp đồng tác chiến linh hoạt

Xác định đúng mục tiêu, hiệp đồng tác chiến linh hoạt

Chia nhỏ... tổ hợp tên lửa phòng không

Chia nhỏ... tổ hợp tên lửa phòng không