Vận dụng sáng tạo các hình thức chiến thuật

Vận dụng sáng tạo các hình thức chiến thuật

"Ở hầm mà vẫn thường xuyên nằm màn"

Nghệ thuật sử dụng lực lượng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nghệ thuật sử dụng lực lượng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhớ những ngày đánh lấn, bắn tỉa

Nhớ những ngày đánh lấn, bắn tỉa

Làm nội ứng tiêu diệt đồn Cẩm Phô Nam

Làm nội ứng tiêu diệt đồn Cẩm Phô Nam

Vận dụng thời cơ, kịp thời tổ chức lực lượng mạnh

Vận dụng thời cơ, kịp thời tổ chức lực lượng mạnh

Ông cha ta đánh giặc: Phong trào

Ông cha ta đánh giặc: Phong trào "săn Tây, bắn tỉa"

Nghệ thuật phân tán địch trên các chiến trường

Nghệ thuật phân tán địch trên các chiến trường

Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 với trang sử vẻ vang

Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 với trang sử vẻ vang

Chiến thắng Trảng Bom trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Chiến thắng Trảng Bom trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Lấy vũ khí của địch để đánh địch

Lấy vũ khí của địch để đánh địch

Đánh chiếm căn cứ Phú Lợi

Đánh chiếm căn cứ Phú Lợi

Nhà khoa học tiếp nhận 3 tài sản quý

Nhà khoa học tiếp nhận 3 tài sản quý

Ông cha ta đánh giặc: Tháo rời ô tô vận chuyển vào chiến dịch

Ông cha ta đánh giặc: Tháo rời ô tô vận chuyển vào chiến dịch

Ông cha ta đánh giặc: Trút bão lửa vào lòng chảo Điện Biên

Ông cha ta đánh giặc: Trút bão lửa vào lòng chảo Điện Biên

Chiến dịch Điện Biên Phủ - bước phát triển nhảy vọt về chiến thuật của Quân đội ta

Chiến dịch Điện Biên Phủ - bước phát triển nhảy vọt về chiến thuật của Quân đội ta

Khẳng định giá trị và phát huy nghệ thuật quân sự đặc sắc

Khẳng định giá trị và phát huy nghệ thuật quân sự đặc sắc