Ông cha ta đánh giặc: Em hy sinh, anh vào thay vị trí chiến đấu

Ông cha ta đánh giặc: Em hy sinh, anh vào thay vị trí chiến đấu

Vận động phục kích tiêu diệt địch

Vận động phục kích tiêu diệt địch

Phát triển nghệ thuật tác chiến trong trận then chốt chiến dịch

Phát triển nghệ thuật tác chiến trong trận then chốt chiến dịch

Đại đội Hỏa xa

Đại đội Hỏa xa "cảm tử quân"

Nghệ thuật sử dụng pháo binh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968

Nghệ thuật sử dụng pháo binh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968

Lực lượng đặc công, biệt động tác chiến trong thành phố

Lực lượng đặc công, biệt động tác chiến trong thành phố

Kỷ niệm ngọt ngào

Kỷ niệm ngọt ngào

Quật cường ý chí Thủ đô

Quật cường ý chí Thủ đô

Chiến thắng Ấp Bắc với cách mạng Cuba

Chiến thắng Ấp Bắc với cách mạng Cuba

Chiến thắng Ấp Bắc - bước trưởng thành của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Chiến thắng Ấp Bắc - bước trưởng thành của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

"Chia lửa" cùng Thủ đô Hà Nội