RSS là tên viết tắt của Really Simple Syndication hoặc Rich Site Summary, hay còn được gọi là RSS feed. Về cơ bản, RSS chỉ đơn giản là một tệp văn bản XML, giúp tạo ra kênh tóm tắt thông tin (feed) để người đọc dễ cập nhật và tìm kiếm nội dung.

RSS của Báo Quân đội nhân dân