Vợ chồng cùng thi đua

Vợ chồng cùng thi đua

Nhà tình nghĩa quân dân nơi biên giới

Nhà tình nghĩa quân dân nơi biên giới

Đồng chí Đại tá TỐNG THI từ trần

Đồng chí Đại tá TỐNG THI từ trần

Đồng chí Thượng tá LÊ BÁ TÔN từ trần

Đồng chí Thượng tá LÊ BÁ TÔN từ trần

Bộ đội giúp dân có ruộng mới

Bộ đội giúp dân có ruộng mới

Đẹp nhưng chưa sạch

Đẹp nhưng chưa sạch

Đồng chí Đại tá ĐINH VĂN THÔNG từ trần

Đồng chí Đại tá ĐINH VĂN THÔNG từ trần

Một mình nuôi 3 người tâm thần

Một mình nuôi 3 người tâm thần


Nhớ những ngày bộ đội về giúp dân

Nhớ những ngày bộ đội về giúp dân

Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nghề nuôi hươu ở xã Sơn Giang

Nghề nuôi hươu ở xã Sơn Giang

Cần tác phong và tư duy công nghiệp

Cần tác phong và tư duy công nghiệp