Giúp trẻ em sớm làm việc nhà

Giúp trẻ em sớm làm việc nhà

Triển lãm về nghệ thuật bìa sách Việt Nam

Triển lãm về nghệ thuật bìa sách Việt Nam

Kết nối văn hóa đọc: Làm mới truyền tích qua góc nhìn hiện đại

Kết nối văn hóa đọc: Làm mới truyền tích qua góc nhìn hiện đại

Sức hút của những cuốn sách ảnh

Sức hút của những cuốn sách ảnh

Giao lưu “Sách và người chiến sĩ hậu cần

Giao lưu “Sách và người chiến sĩ hậu cần"photo

Thúc đẩy văn hóa đọc, tạo hành trang tri thức

Thúc đẩy văn hóa đọc, tạo hành trang tri thứcphoto

Khai mạc

Khai mạc "Ngày hội sách - Phố sách sinh viên"