Khám phá kho tàng truyện truyền kỳ Việt Nam

Khám phá kho tàng truyện truyền kỳ Việt Namphoto

Nhiều câu chuyện cảm động về Bác trong cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”

Nhiều câu chuyện cảm động về Bác trong cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”

Lịch sử Kazakhstan qua bộ tiểu thuyết “Dân du mục”

Lịch sử Kazakhstan qua bộ tiểu thuyết “Dân du mục”photo

Công bố Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam

Công bố Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam

Trao tặng sách

Trao tặng sách "Bài ca Trường Sơn" cho Thư viện Quân đội

Kết nối văn hóa đọc: Cảm hứng Tổ quốc trong thơ Phùng Văn Khai

Kết nối văn hóa đọc: Cảm hứng Tổ quốc trong thơ Phùng Văn Khai

Giao lưu “Những trang viết từ chiến trường”

Giao lưu “Những trang viết từ chiến trường” photo

Thông điệp tri ân từ cuốn sách “Tôi được sống”

Thông điệp tri ân từ cuốn sách “Tôi được sống”photo

Lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tạo thói quen đọc sách cho chiến sĩ

Tạo thói quen đọc sách cho chiến sĩ

Bảo vệ quyền con người trong thời đại thông tin

Bảo vệ quyền con người trong thời đại thông tinphoto