Khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022

Khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022

Nặng lòng với đề tài người lính

Nặng lòng với đề tài người lính

Ngẫm lại lời xưa

Ngẫm lại lời xưa

Cùng con giải mã về cơ thể siêu rắc rối

Cùng con giải mã về cơ thể siêu rắc rối

Thiêng liêng tình đồng đội

Thiêng liêng tình đồng đội

Giao thoa Đông và Tây trong các tác phẩm văn học trinh thám hiện đại

Giao thoa Đông và Tây trong các tác phẩm văn học trinh thám hiện đại

Trống đồng Kính Hoa - bảo vật vô giá

Trống đồng Kính Hoa - bảo vật vô giá

Sống thanh cao xứng đáng người chính danh”

Sống thanh cao xứng đáng người chính danh”

Khắc ghi lịch sử hào hùng

Khắc ghi lịch sử hào hùng

Đằng sau công trình nghiên cứu nạn đói năm 1945

Đằng sau công trình nghiên cứu nạn đói năm 1945

Khám phá văn hóa từ ngôn ngữ dân gian

Khám phá văn hóa từ ngôn ngữ dân gian