Tìm về mạch ngầm văn hóa truyền thống

Tìm về mạch ngầm văn hóa truyền thống

Ra mắt bộ sách thường thức chính trị

Ra mắt bộ sách thường thức chính trịphoto

“Lênh đênh bốn biển” - hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Lênh đênh bốn biển” - hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát hành sách “50 năm Hiệp định Paris - Mốc son lịch sử”

Phát hành sách “50 năm Hiệp định Paris - Mốc son lịch sử”photo

Cái nhìn khoa học về chuyển đổi không gian công cộng

Cái nhìn khoa học về chuyển đổi không gian công cộng

Phố Sách “Ươm mầm tri thức - Nảy lộc sắc xuân” 2023

Phố Sách “Ươm mầm tri thức - Nảy lộc sắc xuân” 2023

Sức hút của tiểu phẩm chính luận

Sức hút của tiểu phẩm chính luận

Cái nhìn đa diện về đời sống thôn quê

Cái nhìn đa diện về đời sống thôn quê

Khát khao sống đẹp nhờ trang sách hay

Khát khao sống đẹp nhờ trang sách hay

25 trận bắn rơi máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội

25 trận bắn rơi máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội

Giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2022

Giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2022photo

Khơi dòng chảy nghĩa tình

Khơi dòng chảy nghĩa tình

Tầm vóc chiến thắng thời đại qua những trang sách

Tầm vóc chiến thắng thời đại qua những trang sách

Ra mắt nhật ký chiến trường “Lính chiến”

Ra mắt nhật ký chiến trường “Lính chiến”