Xuất bản cuốn sách về các hệ giá trị

Xuất bản cuốn sách về các hệ giá trịphoto

Ra mắt bản dịch tiếng Italy cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt bản dịch tiếng Italy cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách “Từ Việt Bắc về Hà Nội”

Ra mắt cuốn sách “Từ Việt Bắc về Hà Nội”

Xuất bản cuốn sách “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”

Xuất bản cuốn sách “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”photo

Phát huy giá trị tủ sách “Di sản Hồ Chí Minh”

Phát huy giá trị tủ sách “Di sản Hồ Chí Minh”

Tăng sức hấp dẫn, lan tỏa của Giải thưởng Sách quốc gia

Tăng sức hấp dẫn, lan tỏa của Giải thưởng Sách quốc giaphoto

Sách giáo khoa phục vụ giảng dạy môn quốc phòng và an ninh

Sách giáo khoa phục vụ giảng dạy môn quốc phòng và an ninh

Ra mắt cuốn sách về nhân vật Thần thám là tổ nghề pháp y

Ra mắt cuốn sách về nhân vật Thần thám là tổ nghề pháp y

Ra mắt sách ảnh “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”

Ra mắt sách ảnh “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”photo

Những câu chuyện thú vị về ngoại giao

Những câu chuyện thú vị về ngoại giaophoto

Tái hiện thiên sử vàng qua những trang sách

Tái hiện thiên sử vàng qua những trang sách

Sức hấp dẫn của một hồi ức đặc biệt

Sức hấp dẫn của một hồi ức đặc biệt

Một lát cắt đẹp nhất của cuộc đời

Một lát cắt đẹp nhất của cuộc đời