Hội Nhà báo Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội Nhà báo Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2022photo

 “Người cầm lái”- vở nhạc kịch tôn vinh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

“Người cầm lái”- vở nhạc kịch tôn vinh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Hội thảo khoa học “Vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ”

Hội thảo khoa học “Vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ”photo

Du khách tới tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thể dùng mã vé QR

Du khách tới tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thể dùng mã vé QR

Triển lãm

Triển lãm "Khát vọng tỏa sáng"

Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”photo

“Sức mạnh của bảo tàng” với giáo dục lịch sử, bảo tồn, phát huy giá trị di sản của dân tộc

“Sức mạnh của bảo tàng” với giáo dục lịch sử, bảo tồn, phát huy giá trị di sản của dân tộc

Bài 4: Đổi mới bắt đầu từ những điều nhỏ nhất (Tiếp theo và hết)

Bài 4: Đổi mới bắt đầu từ những điều nhỏ nhất (Tiếp theo và hết)