Biển hát gọi tình yêu

Biển hát gọi tình yêu

Những bông hồng ngát hương bên Lăng Bác

Những bông hồng ngát hương bên Lăng Bác

Cuộc gặp không hẹn trước...

Cuộc gặp không hẹn trước...

Món quà yêu thương

Món quà yêu thương

Phụ nữ Binh chủng Công binh: Thi đua sôi nổi, thực chất

Phụ nữ Binh chủng Công binh: Thi đua sôi nổi, thực chất

Mùa hè rực cháy yêu thương

Mùa hè rực cháy yêu thương

Trao tâm huyết, tặng tình thương

Trao tâm huyết, tặng tình thương

“Tôi yêu đồng chí”

“Tôi yêu đồng chí”

Tiếng kèn xung trận của Tiểu đoàn Tây Đô

Tiếng kèn xung trận của Tiểu đoàn Tây Đô

Nở hoa thơm

Nở hoa thơm "Dân vận khéo"

Bằng lăng tím dẫn nhịp trái tim

Bằng lăng tím dẫn nhịp trái tim

Lan tỏa nét đẹp nhân ái

Lan tỏa nét đẹp nhân ái

Gắn biển công trình chào mừng ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2

Gắn biển công trình chào mừng ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2

Đảng viên trẻ nêu gương học, rèn

Đảng viên trẻ nêu gương học, rèn

Vợ chồng chiến sĩ thi đua

Vợ chồng chiến sĩ thi đua

"Sống lại" nhờ... tấm ảnh

Đẹp mãi những trang viết Đỗ Lương Bằng

Đẹp mãi những trang viết Đỗ Lương Bằng

Thiếu tá QNCN Nguyễn Quốc Ngân làm việc tốt

Thiếu tá QNCN Nguyễn Quốc Ngân làm việc tốt

Giành chính quyền ở Tân An

Giành chính quyền ở Tân An