Chiếc vỏ đạn của Đại đội 171

Chiếc vỏ đạn của Đại đội 171

Hóa thân vào bầu trời Tổ quốc

Hóa thân vào bầu trời Tổ quốc

Bộ đội Quảng Bình làm việc nghĩa

Bộ đội Quảng Bình làm việc nghĩa

Rưng rưng mùa hoa tri ân trên biển

Rưng rưng mùa hoa tri ân trên biểnphoto

Tri ân liệt sĩ giữa biển trời Tổ quốc thiêng liêng

Tri ân liệt sĩ giữa biển trời Tổ quốc thiêng liêng

Tận tâm với công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ

Tận tâm với công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ

Tri ân bằng những việc làm thiết thực

Tri ân bằng những việc làm thiết thực

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 chung tay tri ân, đền ơn đáp nghĩa

​

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 chung tay tri ân, đền ơn đáp nghĩa ​

Đâu phải chuyện

Đâu phải chuyện "hơn - thua"

Mẹ Cúc

Mẹ Cúc