Binh đoàn 16: Nhiều hoạt động chăm lo đối tượng chính sách

Binh đoàn 16: Nhiều hoạt động chăm lo đối tượng chính sách

Không để ai không có Tết

Không để ai không có Tết

Tết sum vầy - xuân tri ân

Tết sum vầy - xuân tri ân

Về giữa mùa hoa tam giác mạch

Về giữa mùa hoa tam giác mạch

Quân khu 1 tổ chức chương trình “Tết nhân ái”

Quân khu 1 tổ chức chương trình “Tết nhân ái” photo

Đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công

Đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công

Xuân sớm nơi biên cương Tổ quốc

Xuân sớm nơi biên cương Tổ quốc

Xuân ấm áp trong Ngôi nhà “Mái ấm công đoàn”

Xuân ấm áp trong Ngôi nhà “Mái ấm công đoàn”

Quân đội chung tay vì người nghèo

Quân đội chung tay vì người nghèo

Nhiều cách làm thiết thực, nhân văn

Nhiều cách làm thiết thực, nhân văn

Đỡ đầu con ngư dân - ân tình, gắn kết

Đỡ đầu con ngư dân - ân tình, gắn kết

Khánh Sơn - Tết thắm tình quân dân

Khánh Sơn - Tết thắm tình quân dân

Tết Quân dân ở Cần Thơ

Tết Quân dân ở Cần Thơ