100% cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa

100% cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa photo

Chính sách mới về hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Chính sách mới về hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

100 phần quà gửi tặng các cơ sở nhân đạo từ thiện

100 phần quà gửi tặng các cơ sở nhân đạo từ thiện

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh An Giang

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh An Giangphoto

Ân cần, chu đáo với nhân dân Campuchia

Ân cần, chu đáo với nhân dân Campuchia

 “Mái ấm tình thương” tặng hộ dân tộc thiểu số nghèo

“Mái ấm tình thương” tặng hộ dân tộc thiểu số nghèo

Nghệ An: Khởi công xây

Nghệ An: Khởi công xây "Nhà tình nghĩa" tặng gia đình thân nhân liệt sĩ

Nghĩa tình trên đất nước chùa tháp

Nghĩa tình trên đất nước chùa tháp

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Tạo cơ hội học tập, phát triển

Tạo cơ hội học tập, phát triển

Động lực thực hiện ước mơ

Động lực thực hiện ước mơ

Từ ngày 1-7-2022: Những đối tượng nào được tăng lương?

Từ ngày 1-7-2022: Những đối tượng nào được tăng lương?

Chính phủ hỗ trợ gạo cho 2 tỉnh trong thời gian giáp hạt

Chính phủ hỗ trợ gạo cho 2 tỉnh trong thời gian giáp hạt

Bàn giao Ngôi nhà nhân ái tặng học sinh nghèo

Bàn giao Ngôi nhà nhân ái tặng học sinh nghèo