Tri ân và tặng quà

Tri ân và tặng quà

Nhân lên việc nghĩa

Nhân lên việc nghĩa

Quan tâm trợ giúp nạn nhân chất độc da cam phục hồi chức năng tại gia đình

Quan tâm trợ giúp nạn nhân chất độc da cam phục hồi chức năng tại gia đình

Tri ân là nhiệm vụ thiêng liêng

Tri ân là nhiệm vụ thiêng liêng

Tổ chức thăm, tặng quà hơn 15.000 đối tượng chính sách dịp 27-7

Tổ chức thăm, tặng quà hơn 15.000 đối tượng chính sách dịp 27-7

Phối hợp phòng, chống dịch Covid-19

Phối hợp phòng, chống dịch Covid-19

Công ty TNHH MTV 732 trao “Nhà đồng đội” tặng công nhân

Công ty TNHH MTV 732 trao “Nhà đồng đội” tặng công nhân

Bàn giao “Nhà đồng đội” tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao “Nhà đồng đội” tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Tháng Bảy tri ân

Tháng Bảy tri ân

Cả nước chăm lo người có công

Cả nước chăm lo người có công