Bến Cát tổ chức trao nhà tình nghĩa quân - dân

Bến Cát tổ chức trao nhà tình nghĩa quân - dân

Phần quà đặc biệt

Phần quà đặc biệt

Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đồng đội

Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đồng đội

Trao hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn tại xã biên giới Ia Lốp

Trao hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn tại xã biên giới Ia Lốpphoto

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng sửa chữa nhà cho hộ nghèo trên địa bàn

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng sửa chữa nhà cho hộ nghèo trên địa bàn

Chương trình Quân dân y kết hợp-Gắn bó tình cảm keo sơn

Chương trình Quân dân y kết hợp-Gắn bó tình cảm keo sơn

Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 100 suất quà cho ngư dân tỉnh Bình Định

Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 100 suất quà cho ngư dân tỉnh Bình Định

Chăm lo cho thân nhân đồng đội

Chăm lo cho thân nhân đồng đội

Tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách