Việt Nam và Nhật Bản có nhiều tiềm năng hợp tác trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số

Việt Nam và Nhật Bản có nhiều tiềm năng hợp tác trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số

Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Cơ hội để sinh viên ngành công nghệ thực tập tại Viettel

Cơ hội để sinh viên ngành công nghệ thực tập tại Viettel

Giới thiệu chức năng Cổng thông tin Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh

Giới thiệu chức năng Cổng thông tin Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh

Dùng công nghệ xác nhận F0, gửi test nhanh F1 khi ca nhiễm Covid-19

Dùng công nghệ xác nhận F0, gửi test nhanh F1 khi ca nhiễm Covid-19

DACE- Hiệu quả từ một mô hình đào tạo ngoại ngữ trực tuyến cho người đi làm

DACE- Hiệu quả từ một mô hình đào tạo ngoại ngữ trực tuyến cho người đi làm

Ứng dụng mã QR trong chăm sóc F0 tại nhà

Ứng dụng mã QR trong chăm sóc F0 tại nhà

Giải bài toán bản quyền âm nhạc bằng công nghệ

Giải bài toán bản quyền âm nhạc bằng công nghệ

Báo Quân đội nhân dân Điện tử không ngừng thay đổi để đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc

Báo Quân đội nhân dân Điện tử không ngừng thay đổi để đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc

Phát triển nền tảng xã hội số kết nối dịch vụ hành chính công

Phát triển nền tảng xã hội số kết nối dịch vụ hành chính công

Công nghệ trí tuệ nhân tạo của VNPT tiên phong trong nền kinh tế số

Công nghệ trí tuệ nhân tạo của VNPT tiên phong trong nền kinh tế số