Phát triển nguồn nhân lực để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng-Bài 1: Chuyển đổi số và yêu cầu mới về an ninh mạng

Phát triển nguồn nhân lực để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng-Bài 1: Chuyển đổi số và yêu cầu mới về an ninh mạng

Chiến sĩ thành đồng: “Chuyên gia” phần mềm nghiệp vụ

Chiến sĩ thành đồng: “Chuyên gia” phần mềm nghiệp vụ

Điện toán đám mây: Điều gì sẽ diễn ra vào năm 2024?

Điện toán đám mây: Điều gì sẽ diễn ra vào năm 2024?

Bình Dương đẩy mạnh quá trình ứng dụng công nghiệp 4.0

Bình Dương đẩy mạnh quá trình ứng dụng công nghiệp 4.0

Xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến công nghệ của Việt Nam và khu vực

Xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến công nghệ của Việt Nam và khu vực

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tin, bài

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tin, bài photo

VNPT ưu đãi dịch vụ thoại, data dành riêng cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên

VNPT ưu đãi dịch vụ thoại, data dành riêng cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Viettel tham gia trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Viettel tham gia trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số

Thành phố thông minh và người “muôn năm cũ”

Thành phố thông minh và người “muôn năm cũ”

Ứng dụng Wi-Fi HaLow trong mạng lưới vạn vật kết nối internet

Ứng dụng Wi-Fi HaLow trong mạng lưới vạn vật kết nối internet