Cột mốc trưởng thành tài năng của học sinh Vinschool

Cột mốc trưởng thành tài năng của học sinh Vinschool

Thách thức nào cần vượt qua để tận dụng điện toán đám mây trong hoạt động quản lý nhà nước?

Thách thức nào cần vượt qua để tận dụng điện toán đám mây trong hoạt động quản lý nhà nước?

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng thành phố thông minh, khu công nghiệp thông minh

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng thành phố thông minh, khu công nghiệp thông minh

Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ra mắt Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ra mắt Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí

Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí

Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí

VNPT đồng hành cùng Techfest vùng đồng bằng sông Hồng 2023

VNPT đồng hành cùng Techfest vùng đồng bằng sông Hồng 2023

Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2023

Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2023

Cần làm gì để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của Hà Nội?

Cần làm gì để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của Hà Nội?

Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ứng phó thảm họa

Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ứng phó thảm họa

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng

Ra mắt Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Ra mắt Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Chuyển đổi số để chuyển đổi xanh

Chuyển đổi số để chuyển đổi xanh

Vietsovpetro khởi động Dự án xây dựng chiến lược chuyển đổi số

Vietsovpetro khởi động Dự án xây dựng chiến lược chuyển đổi số

Anh công bố Sách trắng về trí tuệ nhân tạo (AI)

Anh công bố Sách trắng về trí tuệ nhân tạo (AI)

Mạng 4G, 5G sẽ thay thế internet cố định?

Mạng 4G, 5G sẽ thay thế internet cố định?

“Người làm báo trong kỷ nguyên số” cần những gì?

“Người làm báo trong kỷ nguyên số” cần những gì?