Đồng chí Đại tá Đặng Kim Chính từ trần

Đồng chí Đại tá Đặng Kim Chính từ trần

Đồng chí Đại tá Nguyễn Độ từ trần

Đồng chí Đại tá Nguyễn Độ từ trần

Đồng chí Đại tá Phùng Đức Huy từ trần

Đồng chí Đại tá Phùng Đức Huy từ trần

Đồng chí Đại tá Lưu Ngọc Phan từ trần

Đồng chí Đại tá Lưu Ngọc Phan từ trần

Đồng chí Đại tá Lý Hùng Dũng từ trần

Đồng chí Đại tá Lý Hùng Dũng từ trần

Đồng chí Đại tá Trần Lưu Việt từ trần

Đồng chí Đại tá Trần Lưu Việt từ trần

Đại tá Nguyễn Nho Phú từ trần

Đại tá Nguyễn Nho Phú từ trần

Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Y từ trần

Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Y từ trần

Đồng chí Đại tá Phùng Thế Khoa từ trần

Đồng chí Đại tá Phùng Thế Khoa từ trần

Quân khu 5 bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong vì Covid-19

Quân khu 5 bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong vì Covid-19

Đại tá Lê Tam Anh từ trần

Đại tá Lê Tam Anh từ trần