Đồng chí Trung tướng Đỗ Vinh Quang từ trần

Đồng chí Trung tướng Đỗ Vinh Quang từ trần

Đồng chí Thiếu tướng Mai Đại Từ từ trần

Đồng chí Thiếu tướng Mai Đại Từ từ trần

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sinh từ trần

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sinh từ trần

Đồng chí Đại tá Cao Văn Luật từ trần

Đồng chí Đại tá Cao Văn Luật từ trần

Đồng chí Đại tá Bùi Văn Luyện từ trần

Đồng chí Đại tá Bùi Văn Luyện từ trần

Đại tá Nguyễn Quang Thanh từ trần

Đại tá Nguyễn Quang Thanh từ trần

Đại tá Phạm Ngọc Kiệm từ trần

Đại tá Phạm Ngọc Kiệm từ trần