Đồng chí Đại tá LÊ QUANG HIÊN từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ QUANG HIÊN từ trần

Đồng chí Đại tá HOÀNG CÔNG QUÝ từ trần

Đồng chí Đại tá HOÀNG CÔNG QUÝ từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ ĐÌNH VẬN từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ ĐÌNH VẬN từ trần

Đồng chí ĐÀO MẠNH CĂN từ trần

Đồng chí ĐÀO MẠNH CĂN từ trần

Đồng chí Đại tá PHAN PHI PHỤNG từ trần

Đồng chí Đại tá PHAN PHI PHỤNG từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN TẤN PHÁT từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN TẤN PHÁT từ trần

Đồng chí Đại tá ĐỖ HỮU QUÝ từ trần

Đồng chí Đại tá ĐỖ HỮU QUÝ từ trần

Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN ĐÌNH ÍCH từ trần

Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN ĐÌNH ÍCH từ trần

Đồng chí Thượng tá PHẠM KIM THẮNG từ trần

Đồng chí Thượng tá PHẠM KIM THẮNG từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN CẢNH THẠC từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN CẢNH THẠC từ trần

Đồng chí Thượng tá TRẦN NAM DŨNG từ trần

Đồng chí Thượng tá TRẦN NAM DŨNG từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN CÔNG CHỬ từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN CÔNG CHỬ từ trần

Đồng chí Đại tá HÀ UẨN từ trần

Đồng chí Đại tá HÀ UẨN từ trần

Đồng chí Thượng tá HÀ THÀNH từ trần

Đồng chí Thượng tá HÀ THÀNH từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN VĂN LỰC từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN VĂN LỰC từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ DUY TƯ từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ DUY TƯ từ trần

Đồng chí Đại tá ĐỖ MINH CHÂU từ trần

Đồng chí Đại tá ĐỖ MINH CHÂU từ trần