Lễ tang đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh theo nghi thức Lễ tang Cấp cao

Lễ tang đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh theo nghi thức Lễ tang Cấp cao

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từ trần

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từ trần

Đồng chí Đại tá ĐẶNG VĂN ĐÔNG từ trần

Đồng chí Đại tá ĐẶNG VĂN ĐÔNG từ trần

Đồng chí Đại tá, PGS, TS PHẠM VĂN THẮNG từ trần

Đồng chí Đại tá, PGS, TS PHẠM VĂN THẮNG từ trần

Đồng chí Đại tá PHAN VĂN ĐÍNH từ trần

Đồng chí Đại tá PHAN VĂN ĐÍNH từ trần

Đồng chí Đại tá VŨ MINH THANH từ trần

Đồng chí Đại tá VŨ MINH THANH từ trần

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN

Đồng chí Đại tá VŨ VĂN DÂN từ trần

Đồng chí Đại tá VŨ VĂN DÂN từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN ĐỨC TOÀN từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN ĐỨC TOÀN từ trần

Đồng chí Thiếu tướng VŨ BÁ TRUNG từ trần

Đồng chí Thiếu tướng VŨ BÁ TRUNG từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ ĐÌNH ÂN từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ ĐÌNH ÂN từ trần