Người tốt - việc tốt: Nhân viên quân y kịp thời cứu người bị tai nạn

Người tốt - việc tốt: Nhân viên quân y kịp thời cứu người bị tai nạn

“Những đứa trẻ sáng mùa thu”

“Những đứa trẻ sáng mùa thu”

Bác Hồ thăm lớp mẫu giáo tại chiến khu Việt Bắc

Bác Hồ thăm lớp mẫu giáo tại chiến khu Việt Bắc

Trọn nghĩa vẹn tình với người đã hy sinh

Trọn nghĩa vẹn tình với người đã hy sinh

Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với em Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với em Nguyễn Thị Thanh

“Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính

“Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính

Phạm Quang Thẩm- Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Phạm Quang Thẩm- Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Người liệt sĩ Tiểu đoàn Đặc công 404

Người liệt sĩ Tiểu đoàn Đặc công 404

Những năm tháng học tập ở Học viện Quân sự Phrun-de

Những năm tháng học tập ở Học viện Quân sự Phrun-de

Người đi để lại bóng hình

Người đi để lại bóng hình

Tháng 4-1972 ở Quảng Trị

Tháng 4-1972 ở Quảng Trị

Ba lần được gặp Bác Hồ

Ba lần được gặp Bác Hồ

Kỷ vật thấm máu anh hùng

Kỷ vật thấm máu anh hùng