Chuyện về tấm ảnh liệt sĩ

Chuyện về tấm ảnh liệt sĩ

"Sống lại" nhờ... tấm ảnh

Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Độc lập

Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Độc lập

Đồng chí Hồ Sĩ Vĩnh hy sinh khi ở Đại đội 13, Tiểu đoàn 164, K5

Đồng chí Hồ Sĩ Vĩnh hy sinh khi ở Đại đội 13, Tiểu đoàn 164, K5

Cô gái Trường Sơn trong bức ảnh với Đại tướng

Cô gái Trường Sơn trong bức ảnh với Đại tướng