Công tác tuyển sinh quân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định

Công tác tuyển sinh quân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định

Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ dự án Luật Phòng không nhân dân

Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ dự án Luật Phòng không nhân dân

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Triển khai thực hiện khung năng lực giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong nhà trường Quân đội

Triển khai thực hiện khung năng lực giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong nhà trường Quân đội

Quân đội góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Quân đội góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Nâng tầm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội

Nâng tầm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội

Sôi nổi hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật” tại Sư đoàn 2 (Quân khu 5)

Sôi nổi hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật” tại Sư đoàn 2 (Quân khu 5)

Sư đoàn 375 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”

Sư đoàn 375 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”photo

Bế mạc Hội thi Liên đội trưởng, Chính trị viên và các chức danh tương đương Đặc công toàn quân năm 2023

Bế mạc Hội thi Liên đội trưởng, Chính trị viên và các chức danh tương đương Đặc công toàn quân năm 2023photo