Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tổ chức giao nhận quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tổ chức giao nhận quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng

Ngày đầu quân ngũ của chiến sĩ mới Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 1

Ngày đầu quân ngũ của chiến sĩ mới Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 1

Đầu xuân tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đầu xuân tri ân các anh hùng liệt sĩ

Học viện Quốc phòng khai giảng các lớp đào tạo ngắn hạn

Học viện Quốc phòng khai giảng các lớp đào tạo ngắn hạn

Cờ đỏ sao vàng nhuộm lòng son ý chí

Cờ đỏ sao vàng nhuộm lòng son ý chí

Thanh niên Hà Tĩnh hăng hái lên đường nhập ngũ

Thanh niên Hà Tĩnh hăng hái lên đường nhập ngũ