Các đơn vị quân đội chung tay phòng, chống dịch

Các đơn vị quân đội chung tay phòng, chống dịch

Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 7 năm 2021

Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 7 năm 2021

Lãnh đạo Quân khu 2 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

Lãnh đạo Quân khu 2 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

 “Chuyến xe yêu thương” ở Sư đoàn 330

“Chuyến xe yêu thương” ở Sư đoàn 330

Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2021

Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2021

Chỉ đạo, ứng phó kịp thời hơn 40 sự cố hỏa hoạn, thiên tai

Chỉ đạo, ứng phó kịp thời hơn 40 sự cố hỏa hoạn, thiên tai

Ba mô hình học và làm theo gương Bác hiệu quả ở Sư đoàn 3

Ba mô hình học và làm theo gương Bác hiệu quả ở Sư đoàn 3

Bộ đội Biên phòng Kon Tum bắt đối tượng vượt biên trái phép

Bộ đội Biên phòng Kon Tum bắt đối tượng vượt biên trái phép

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021photo