Tổng cục Chính trị phối hợp với Quân khu 9 tổ chức toạ đàm khoa học

Tổng cục Chính trị phối hợp với Quân khu 9 tổ chức toạ đàm khoa học photo

Bộ Tham mưu Quân khu 7 thi đua tham mưu trúng, đúng, hiệu quả

Bộ Tham mưu Quân khu 7 thi đua tham mưu trúng, đúng, hiệu quả

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng: Giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời, đúng quy định

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng: Giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời, đúng quy địnhphoto

Tích cực đôn đốc, triển khai các nhiệm vụ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả

Tích cực đôn đốc, triển khai các nhiệm vụ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả

Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ

Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụphoto

Sư đoàn 324, Quân khu 4  kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề năm 2024

Sư đoàn 324, Quân khu 4 kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề năm 2024photo

Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào

Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt Nam - Làophoto

Truyền thụ, bồi đắp trách nhiệm cho quân nhân

Truyền thụ, bồi đắp trách nhiệm cho quân nhân

Bộ đội hóa học Quân khu 5: Tham gia xử lý triệt để chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh

Bộ đội hóa học Quân khu 5: Tham gia xử lý triệt để chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranhphoto