Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Tăng cường giải pháp bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Tăng cường giải pháp bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Kiểm tra phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố; đồn trưởng, chính trị viên đồn Biên phòng

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Kiểm tra phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố; đồn trưởng, chính trị viên đồn Biên phòng

Những ý kiến tâm huyết tại Tọa đàm

Những ý kiến tâm huyết tại Tọa đàm "Viết tiếp truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng": Chiến công vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu