Đồng Nai: Chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ tại doanh nghiệp

Đồng Nai: Chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ tại doanh nghiệp

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra bắn đạn cối

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra bắn đạn cốiphoto

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ươngphoto

Sẵn sàng đào tạo hệ dân sự tại một số nhà trường Quân đội

Sẵn sàng đào tạo hệ dân sự tại một số nhà trường Quân đội

Đảng ủy Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị phiên cuối năm

Đảng ủy Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị phiên cuối nămphoto