Sư đoàn 375 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”

Sư đoàn 375 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”photo

Bế mạc Hội thi Liên đội trưởng, Chính trị viên và các chức danh tương đương Đặc công toàn quân năm 2023

Bế mạc Hội thi Liên đội trưởng, Chính trị viên và các chức danh tương đương Đặc công toàn quân năm 2023photo

Cục Chính trị Quân khu 7 trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác quần chúng tại Bình Thuận

Cục Chính trị Quân khu 7 trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác quần chúng tại Bình Thuận

Quân khu 1: Trung tướng Dương Đình Thông chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 34 của Bộ Chính trị

Quân khu 1: Trung tướng Dương Đình Thông chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 34 của Bộ Chính trị

Bộ tư lệnh 86: Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng chủ trì hội nghị về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

Bộ tư lệnh 86: Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng chủ trì hội nghị về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

Cục Xe-Máy chấm thi nội dung “xe tốt” tại Học viện Quân y

Cục Xe-Máy chấm thi nội dung “xe tốt” tại Học viện Quân y photo

Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ

Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ

Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Tổng công ty Thái Sơn cần bám sát thị trường, địa bàn để phát triển sản xuất, kinh doanh

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Tổng công ty Thái Sơn cần bám sát thị trường, địa bàn để phát triển sản xuất, kinh doanh