Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và quy hoạch hệ thống kho cấp chiến lược, chiến dịch

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và quy hoạch hệ thống kho cấp chiến lược, chiến dịch

Học viện Hải quân tổ chức huấn luyện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ năm 2022

​

Học viện Hải quân tổ chức huấn luyện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ năm 2022 ​

Đảng ủy Vùng 2 Hải quân tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuật

Đảng ủy Vùng 2 Hải quân tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuậtphoto

Tăng cường hợp tác giữa Quân khu 4 và Quân đội nhân dân Lào

Tăng cường hợp tác giữa Quân khu 4 và Quân đội nhân dân Lào

Quân đoàn 2 trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2021

Quân đoàn 2 trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2021photo

Quân khu 5 xét duyệt nâng ngạch chức danh chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ năm 2022

Quân khu 5 xét duyệt nâng ngạch chức danh chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ năm 2022photo

Trường Sĩ quan Lục quân 1 khai mạc kiểm tra kỹ năng nghề năm 2022

Trường Sĩ quan Lục quân 1 khai mạc kiểm tra kỹ năng nghề năm 2022

Đảng ủy Quân sự Thanh Hóa thực hiện tốt việc xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”

Đảng ủy Quân sự Thanh Hóa thực hiện tốt việc xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”photo

Khảo sát thực trạng để bàn giao Trường Cao đẳng Nghề số 4

Khảo sát thực trạng để bàn giao Trường Cao đẳng Nghề số 4