Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024

Binh chủng Hóa học thực hiện nền nếp hoạt động đối thoại dân chủ

Binh chủng Hóa học thực hiện nền nếp hoạt động đối thoại dân chủphoto

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên: Tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2024

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên: Tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2024photo

An Giang: Nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng trong lực lượng vũ trang

An Giang: Nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng trong lực lượng vũ trang photo

Quân khu 5 sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024

Quân khu 5 sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024photo

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50 tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50 tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng

Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh