Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm dự Hội nghị Quân chính Quân cảng Sài Gòn năm 2023

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm dự Hội nghị Quân chính Quân cảng Sài Gòn năm 2023

Nhà máy A29 kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống

Nhà máy A29 kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2023

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2023

Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân: Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023

Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân: Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023

Tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024

Tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024

Vùng 1 Hải quân: Triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024

Vùng 1 Hải quân: Triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024

Quân khu 4 tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân khu 4 tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam