Sư đoàn 375 sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024

Sư đoàn 375 sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024photo

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng: Lữ đoàn 215 chú trọng hiệp đồng luyện tập các phương án chiến đấu

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng: Lữ đoàn 215 chú trọng hiệp đồng luyện tập các phương án chiến đấuphoto

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, ứng trực, đặc biệt trong dịp lễ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, ứng trực, đặc biệt trong dịp lễ

Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng làm trước cho quân khu

Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng làm trước cho quân khu

Quân khu 7 sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847

Quân khu 7 sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847

Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Quân khu 1: Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Yên

Quân khu 1: Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Yên

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong Phong trào Thi đua Quyết thắng photo

Lữ đoàn Thông tin 205 sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024

Lữ đoàn Thông tin 205 sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024

Trung tướng Lê Quang Minh thăm gia đình Đại tướng Chu Huy Mân

Trung tướng Lê Quang Minh thăm gia đình Đại tướng Chu Huy Mânphoto

Sư đoàn 363 sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024

Sư đoàn 363 sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024