Bệnh viện Quân y 7, Quân khu 3 tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Bệnh viện Quân y 7, Quân khu 3 tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028photo

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm, kiểm tra, làm việc với một số đơn vị tại huyện đảo Côn Đảo

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm, kiểm tra, làm việc với một số đơn vị tại huyện đảo Côn Đảophoto

Tổng cục Hậu cần công bố quyết định giải thể Trường Cao đẳng nghề số 13

Tổng cục Hậu cần công bố quyết định giải thể Trường Cao đẳng nghề số 13photo

An Giang: Tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

An Giang: Tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương photo

Lữ đoàn 144 thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Lữ đoàn 144 thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023photo

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Quân khu 3 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, doanh trại, quân nhu

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Quân khu 3 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, doanh trại, quân nhuphoto

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của các đoàn kinh tế - quốc phòng

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của các đoàn kinh tế - quốc phòng

Tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân chung tay làm sạch biển

Tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân chung tay làm sạch biểnphoto

Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức nhiều hoạt động ‎tại Vĩnh Long

Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức nhiều hoạt động ‎tại Vĩnh Long