Thường trực Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Bộ Quốc phòng

Thường trực Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Bộ Quốc phòngphoto

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sắp thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sắp thăm chính thức Việt Nam

Việt Nam và Canada lần đầu tiên đối thoại chính sách quốc phòng

Việt Nam và Canada lần đầu tiên đối thoại chính sách quốc phòngphoto

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thi Cán bộ đoàn giỏi năm 2021

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thi Cán bộ đoàn giỏi năm 2021 photo