Vận dụng hiệu quả lý luận nền tảng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ

Vận dụng hiệu quả lý luận nền tảng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị sát thực tiễn cơ sở

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị sát thực tiễn cơ sở

Bộ Quốc phòng đang xem xét, đề xuất sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân phù hợp với đặc thù

Bộ Quốc phòng đang xem xét, đề xuất sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân phù hợp với đặc thù

Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương tại Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương tại Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Hải đoàn 129 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Hải đoàn 129 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Quân ủy Trung ương kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Binh đoàn 16

Quân ủy Trung ương kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Binh đoàn 16photo

Tổng cục Hậu cần nâng cao chất lượng, đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị

Tổng cục Hậu cần nâng cao chất lượng, đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trịphoto

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên thi cán bộ huấn luyện giỏi năm 2023

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên thi cán bộ huấn luyện giỏi năm 2023photo