Thiếu tướng Lê Xuân Tấu: Vị Tư lệnh gắn bó với

Thiếu tướng Lê Xuân Tấu: Vị Tư lệnh gắn bó với "chiến mã" xe tăng