Gần 850.000 du khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong tháng 4

Gần 850.000 du khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong tháng 4

Tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo chính thức khai trương

Tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo chính thức khai trương

Sẽ thực hiện điều tra tài nguyên du lịch trên toàn quốc

Sẽ thực hiện điều tra tài nguyên du lịch trên toàn quốc