Cần có giải pháp thu hút bác sĩ ở các bệnh xá quân y

Cần có giải pháp thu hút bác sĩ ở các bệnh xá quân y

Bệnh viện Quân y 87: Tôn vinh những đóng góp của đội ngũ điều dưỡng

Bệnh viện Quân y 87: Tôn vinh những đóng góp của đội ngũ điều dưỡngphoto

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác kỷ niệm 59 năm Ngày Quốc tế Điều dưỡng

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác kỷ niệm 59 năm Ngày Quốc tế Điều dưỡng

Chuyện về 3 nam điều dưỡng Khoa Nội tim mạch

Chuyện về 3 nam điều dưỡng Khoa Nội tim mạch

Thầm lặng nghề điều dưỡng

Thầm lặng nghề điều dưỡng

Cảm ơn bác sĩ quân y Bệnh viện Quân y 4

Cảm ơn bác sĩ quân y Bệnh viện Quân y 4

Phẫu thuật kỹ thuật cao ở Bệnh viện 211 cũng rất thiện chiến

Phẫu thuật kỹ thuật cao ở Bệnh viện 211 cũng rất thiện chiến

Nghĩa tình thầy thuốc Bộ đội Cụ Hồ với người nghèo Phú Yên

Nghĩa tình thầy thuốc Bộ đội Cụ Hồ với người nghèo Phú Yên

Không chỉ là ăn sáng miễn phí

Không chỉ là ăn sáng miễn phí

Bệnh viện Quân y 87 tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024

Bệnh viện Quân y 87 tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024photo

Chuyện ít biết về “bệnh viện” đặc biệt nhất Việt Nam

Chuyện ít biết về “bệnh viện” đặc biệt nhất Việt Nam