Ngày làm việc thứ năm, Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII: Tiếp thu, giải trình nội dung thảo luận một số đề án

Ngày làm việc thứ năm, Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII: Tiếp thu, giải trình nội dung thảo luận một số đề án

Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp vì hòa bình trên thế giới

Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp vì hòa bình trên thế giớiphoto

Đoàn đại biểu Đảng ta dự Hội nghị Liên đảng quốc tế

Đoàn đại biểu Đảng ta dự Hội nghị Liên đảng quốc tếphoto

Ngày làm việc thứ tư, Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

Ngày làm việc thứ tư, Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Lào

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Lào