Xây dựng môi trường để người dân sáng tạo, thực hành văn hóa

Xây dựng môi trường để người dân sáng tạo, thực hành văn hóa

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022photo

Trưng bày chuyên đề “Tuổi trẻ - Mùa xuân đất nước” và

Trưng bày chuyên đề “Tuổi trẻ - Mùa xuân đất nước” và "Những tấm gương bình dị mà cao quý"

Hội Nhà báo Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội Nhà báo Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2022photo

 “Người cầm lái”- vở nhạc kịch tôn vinh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

“Người cầm lái”- vở nhạc kịch tôn vinh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Hội thảo khoa học “Vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ”

Hội thảo khoa học “Vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ”photo

Du khách tới tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thể dùng mã vé QR

Du khách tới tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thể dùng mã vé QR

Triển lãm

Triển lãm "Khát vọng tỏa sáng"

Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”photo