Ngày thường của lính quân bưu

Ngày thường của lính quân bưu

Sáng kiến nhỏ, lợi ích lớn

Sáng kiến nhỏ, lợi ích lớn

Nâng cao khả năng, chủ động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Nâng cao khả năng, chủ động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Bế mạc Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội năm 2022

Bế mạc Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội năm 2022photo

Quân khu 7 tổ chức Hội thi kỹ thuật xe máy - tăng thiết giáp

Quân khu 7 tổ chức Hội thi kỹ thuật xe máy - tăng thiết giáp

Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ