Nước mắm Hải quân - Thương hiệu người lính biển

Nước mắm Hải quân - Thương hiệu người lính biển

Hiệu quả từ thực hiện các cuộc vận động

Hiệu quả từ thực hiện các cuộc vận độngphoto

Những chiến sĩ trên Cù Lao Câu

Những chiến sĩ trên Cù Lao Câu

Luôn chủ động trước nguy cơ

Luôn chủ động trước nguy cơ "hỏa tặc"

Thường trực Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Bộ Quốc phòng

Thường trực Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Bộ Quốc phòngphoto

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sắp thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sắp thăm chính thức Việt Nam

Việt Nam và Canada lần đầu tiên đối thoại chính sách quốc phòng

Việt Nam và Canada lần đầu tiên đối thoại chính sách quốc phòngphoto