Kỹ năng huấn luyện chó giám biệt nguồn hơi

Kỹ năng huấn luyện chó giám biệt nguồn hơi

Bước chuyển vững chắc ở Sư đoàn xây dựng “điểm” chính quy

Bước chuyển vững chắc ở Sư đoàn xây dựng “điểm” chính quy

Nâng cao khả năng tác chiến trong khu vực phòng thủ

Nâng cao khả năng tác chiến trong khu vực phòng thủ

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Khai mạc Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023: Cuộc sát hạch trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ hội

Khai mạc Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023: Cuộc sát hạch trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ hộiphoto

Triển khai thực hiện khung năng lực giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong nhà trường Quân đội

Triển khai thực hiện khung năng lực giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong nhà trường Quân đội

Kho 302 (Cục Kỹ thuật Quân khu 9): Học theo Bác tinh thần nỗ lực, sáng tạo

Kho 302 (Cục Kỹ thuật Quân khu 9): Học theo Bác tinh thần nỗ lực, sáng tạo

Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện An Dương (TP Hải Phòng): Chuẩn bị chu đáo, nội dung sát thực tế chiến đấu

Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện An Dương (TP Hải Phòng): Chuẩn bị chu đáo, nội dung sát thực tế chiến đấu

Huấn luyện

Huấn luyện "quân trong dân"

Điểm tựa của nhân dân vùng duyên hải miền Trung

Điểm tựa của nhân dân vùng duyên hải miền Trung

“Bữa tiệc” tinh thần của bộ đội

“Bữa tiệc” tinh thần của bộ đội

Những “hạt giống đỏ” nơi miền biên viễn nảy mầm xanh

Những “hạt giống đỏ” nơi miền biên viễn nảy mầm xanh

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi...

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi...

Nhớ ngày vào Đảng

Nhớ ngày vào Đảng