Bản tin 35 Online: Ngoại giao Việt Nam “giữ nước từ sớm, từ xa”

Bản tin 35 Online: Ngoại giao Việt Nam “giữ nước từ sớm, từ xa”