/du-luan-quan-tam
/du-luan-quan-tam
Đề nghị Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
go top