Viettel là doanh nghiệp Việt Nam đạt nhiều giải thưởng nhất tại IT World Awards 2021

Viettel là doanh nghiệp Việt Nam đạt nhiều giải thưởng nhất tại IT World Awards 2021