Học viện Hải quân tổ chức lễ tốt nghiệp các khóa đào tạo

Học viện Hải quân tổ chức lễ tốt nghiệp các khóa đào tạophoto

Học viện Kỹ thuật quân sự: Sẵn sàng cho nhiệm vụ đào tạo giai đoạn 1 sĩ quan phân đội trình độ đại học

Học viện Kỹ thuật quân sự: Sẵn sàng cho nhiệm vụ đào tạo giai đoạn 1 sĩ quan phân đội trình độ đại học

Lễ bế giảng Lớp tiếng Nga K20/Bộ Quốc phòng, năm học 2021-2022

Lễ bế giảng Lớp tiếng Nga K20/Bộ Quốc phòng, năm học 2021-2022photo

3 chàng sĩ quan và cuộc chơi trí tuệ

3 chàng sĩ quan và cuộc chơi trí tuệ

Đăng ký nguyện vọng phù hợp, tránh bỏ lỡ cơ hội

Đăng ký nguyện vọng phù hợp, tránh bỏ lỡ cơ hội

Làm tờ rơi chiêu tuyển nhân tài

Làm tờ rơi chiêu tuyển nhân tài

Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong điều kiện dịch Covid-19

Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong điều kiện dịch Covid-19

Học viện Hậu cần tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa đào tạo ra trường học kỳ 1 năm học 2021-2022

Học viện Hậu cần tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa đào tạo ra trường học kỳ 1 năm học 2021-2022

Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới

Trên con đường chạm đến ước mơ

Trên con đường chạm đến ước mơ