Đưa nội dung “Quản lý nhà nước về công tác cơ yếu” vào đào tạo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đưa nội dung “Quản lý nhà nước về công tác cơ yếu” vào đào tạo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minhphoto

Giáo dục-đào tạo cho học viên yêu biên cương, giỏi nghiệp vụ

Giáo dục-đào tạo cho học viên yêu biên cương, giỏi nghiệp vụ

Chiến sĩ trẻ với ước mơ học tập trong quân ngũ

Chiến sĩ trẻ với ước mơ học tập trong quân ngũ

Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái: Nhiều cách làm hiệu quả trong công tác tuyển sinh quân sự

Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái: Nhiều cách làm hiệu quả trong công tác tuyển sinh quân sự

Người thầy mẫu mực, tận tâm

Người thầy mẫu mực, tận tâm

Học viện Hải quân nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình mới

Học viện Hải quân nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình mớiphoto

Tuyển sinh quân sự năm 2023: Thí sinh cần đạt tiêu chí gì khi sơ tuyển?

Tuyển sinh quân sự năm 2023: Thí sinh cần đạt tiêu chí gì khi sơ tuyển?

Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án tuyển sinh quân sự

Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án tuyển sinh quân sự

Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Tết cổ truyền cho học viên quốc tế

Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Tết cổ truyền cho học viên quốc tế

Học viện Kỹ thuật Quân sự: Cập nhật nội dung diễn tập để học viên rèn luyện kỹ năng

Học viện Kỹ thuật Quân sự: Cập nhật nội dung diễn tập để học viên rèn luyện kỹ năng