Học viện Hậu cần: Nhiều đổi mới trong tổ chức diễn tập cho học viên đào tạo ngắn Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật

Học viện Hậu cần: Nhiều đổi mới trong tổ chức diễn tập cho học viên đào tạo ngắn Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật

Tập huấn về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục tại Trường Quân sự Quân khu 1

Tập huấn về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục tại Trường Quân sự Quân khu 1photo

Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại các tỉnh biên giới phía Bắc

Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại các tỉnh biên giới phía Bắc

Học viện Hậu cần tổ chức thi tuyển sinh cao học quân sự năm 2024

Học viện Hậu cần tổ chức thi tuyển sinh cao học quân sự năm 2024

Hiệu quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Trường Quân sự Quân khu 7

Hiệu quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Trường Quân sự Quân khu 7photo

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

Học viện Hậu cần liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2024

Học viện Hậu cần liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2024

Niềm vui của đồng bào Hua Thanh

Niềm vui của đồng bào Hua Thanh

Học viện Lục quân thực hiện tốt công tác dân vận trong hoạt động diễn tập

Học viện Lục quân thực hiện tốt công tác dân vận trong hoạt động diễn tậpphoto