Lễ tốt nghiệp học viên khóa 53-hệ đào tạo dài hạn kỹ sư quân sự

Lễ tốt nghiệp học viên khóa 53-hệ đào tạo dài hạn kỹ sư quân sự

Bài 3: Để nhà trường đi trước đơn vị (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Để nhà trường đi trước đơn vị (Tiếp theo và hết)

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch triển khai Đề án quy hoạch phát triển Học viện Kỹ thuật Quân sự

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch triển khai Đề án quy hoạch phát triển Học viện Kỹ thuật Quân sự

Xứng đáng với danh xưng

Xứng đáng với danh xưng "người thầy thứ hai"

Học viện Quân y kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Học viện Quân y kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Namphoto