Cựu chiến binh vượt khó

Cựu chiến binh vượt khó

Hoàn cảnh khó khăn của em học sinh dân tộc Sán Dìu

Hoàn cảnh khó khăn của em học sinh dân tộc Sán Dìu

Công khai hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ

Công khai hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ

Biển báo giao thông bị che khuất

Biển báo giao thông bị che khuất

Trường học sạch đẹp nhờ bàn tay bộ đội

Trường học sạch đẹp nhờ bàn tay bộ đội

Trân quý tình cảm của bộ đội

Trân quý tình cảm của bộ đội

Chung tay ngăn chặn nạn săn bắt chim trời

Chung tay ngăn chặn nạn săn bắt chim trời

Việc làm đầy ý nghĩa

Việc làm đầy ý nghĩa

Không để học sinh lỡ việc học

Không để học sinh lỡ việc học

"Sao vuông" trên tuyến đầu chống dịch

"Tủ bánh mì 0 đồng" - ấm lòng học sinh vùng cao