Vợ chồng cùng thi đua

Vợ chồng cùng thi đua

Nhà tình nghĩa quân dân nơi biên giới

Nhà tình nghĩa quân dân nơi biên giới

Bộ đội giúp dân có ruộng mới

Bộ đội giúp dân có ruộng mới

Đẹp nhưng chưa sạch

Đẹp nhưng chưa sạch

Một mình nuôi 3 người tâm thần

Một mình nuôi 3 người tâm thần


Nhớ những ngày bộ đội về giúp dân

Nhớ những ngày bộ đội về giúp dân

Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nghề nuôi hươu ở xã Sơn Giang

Nghề nuôi hươu ở xã Sơn Giang

Cần tác phong và tư duy công nghiệp

Cần tác phong và tư duy công nghiệp

 Quan tâm động viên thanh niên nhập ngũ

Quan tâm động viên thanh niên nhập ngũ