Binh chủng Tăng thiết giáp: Tập huấn Luật Đấu thầu và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Binh chủng Tăng thiết giáp: Tập huấn Luật Đấu thầu và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Cục Cứu hộ-Cứu nạn tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Cục Cứu hộ-Cứu nạn tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Trung tướng Phạm Trường Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng

Trung tướng Phạm Trường Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng "Nhà đại đoàn kết", "Nhà tình nghĩa"photo

Ban Công đoàn Quốc phòng trao 20 suất quà tặng đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Ban Công đoàn Quốc phòng trao 20 suất quà tặng đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khănphoto

Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 2

Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 2

Học tập nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Học tập nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khẳng định vai trò của Bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Khẳng định vai trò của Bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Hậu cần “Viết tiếp truyền thống - Quyết tâm giành 4 nhất”

Cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Hậu cần “Viết tiếp truyền thống - Quyết tâm giành 4 nhất”photo