Bác sĩ Quân đoàn 3 cấp cứu thành công hành khách trên máy bay

Bác sĩ Quân đoàn 3 cấp cứu thành công hành khách trên máy bay

Lấy thực tiễn làm thước đo để xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Lấy thực tiễn làm thước đo để xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Binh đoàn 16

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Binh đoàn 16

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà gia đình chính sách tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà gia đình chính sách tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Chế độ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được thực hiện thế nào?

Chế độ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được thực hiện thế nào?

Học viện Quân y gặp mặt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Học viện Quân y gặp mặt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng quà các cháu học sinh và cán bộ, chiến sĩ biên phòng tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng quà các cháu học sinh và cán bộ, chiến sĩ biên phòng tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An