Khai mạc Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu 7 lần thứ IX

Khai mạc Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu 7 lần thứ IX

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì Hội nghị Ban soạn thảo xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì Hội nghị Ban soạn thảo xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

5 kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị tại Quân đoàn 1

5 kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị tại Quân đoàn 1photo

Ấn tượng Chương trình “Vinh quang là người chiến sĩ”

Ấn tượng Chương trình “Vinh quang là người chiến sĩ”

Đại hội Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313

Đại hội Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313

Quân khu 5 và Quân khu 1 tổ chức tọa đàm khoa học

Quân khu 5 và Quân khu 1 tổ chức tọa đàm khoa học

Bộ đội Biên phòng tích cực đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị

Bộ đội Biên phòng tích cực đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trịphoto

Nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển

Nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển

BĐBP tỉnh Kon Tum: 2 đột phá thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

BĐBP tỉnh Kon Tum: 2 đột phá thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Quân khu 1 chú trọng xây dựng các tiềm lực của Khu vực phòng thủ

Quân khu 1 chú trọng xây dựng các tiềm lực của Khu vực phòng thủphoto

Quân ủy Trung ương kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Sư đoàn 302

Quân ủy Trung ương kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Sư đoàn 302photo

Triển khai xây dựng Đề án Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024

Triển khai xây dựng Đề án Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024

Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống