Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học

Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học

Quân khu 3: Bế mạc Hội thao bắn súng quân dụng năm 2024

Quân khu 3: Bế mạc Hội thao bắn súng quân dụng năm 2024

Đại hội Thi đua Quyết thắng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng)

Đại hội Thi đua Quyết thắng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng)photo

Cục Quân huấn kiểm tra tại Lữ đoàn 175

Cục Quân huấn kiểm tra tại Lữ đoàn 175

Thừa Thiên Huế: Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực năm 2024

Thừa Thiên Huế: Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực năm 2024photo

Tổng cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Lạng Sơn

Tổng cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Lạng Sơnphoto

Quân khu 4: Sôi nổi ngày hội thi tài bắn súng

Quân khu 4: Sôi nổi ngày hội thi tài bắn súng

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vịphoto