Phấn đấu giữ vững đơn vị lá cờ đầu trong thi đua

Phấn đấu giữ vững đơn vị lá cờ đầu trong thi đua

Tập trung thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Tập trung thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Giám đốc đồng hành, gỡ khó cho lính thợ

Giám đốc đồng hành, gỡ khó cho lính thợ

Động lực mạnh mẽ đưa Nhà máy Z121 phát triển bền vững

Động lực mạnh mẽ đưa Nhà máy Z121 phát triển bền vững

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2: Tạo động lực từ phong trào thi đua

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2: Tạo động lực từ phong trào thi đua photo

Phong trào thi đua thúc đẩy ngành hậu cần (Quân đoàn 4) hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ

Phong trào thi đua thúc đẩy ngành hậu cần (Quân đoàn 4) hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ

Mô hình

Mô hình "Chốt dân quân nắm hộ dân biên giới"

Thực hiện tốt chính sách giúp Bộ đội Hóa học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thực hiện tốt chính sách giúp Bộ đội Hóa học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Lữ đoàn 172 Hải quân: Phát huy hiệu quả mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực”

Lữ đoàn 172 Hải quân: Phát huy hiệu quả mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực” photo

Thực hiện Cuộc vận động 50 ở Binh chủng Thông tin liên lạc: “Đòn bẩy” nâng cao chất lượng bảo đảm thông tin liên lạc

Thực hiện Cuộc vận động 50 ở Binh chủng Thông tin liên lạc: “Đòn bẩy” nâng cao chất lượng bảo đảm thông tin liên lạc

Những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn

Những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn

Hãy nghĩ rằng anh luôn bên cạnh

Hãy nghĩ rằng anh luôn bên cạnh

Khơi dậy sức trẻ và trách nhiệm của người chiến sĩ

Khơi dậy sức trẻ và trách nhiệm của người chiến sĩ

Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp

Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp

Kiến tạo động lực mới thông qua Phong trào Thi đua Quyết thắng

Kiến tạo động lực mới thông qua Phong trào Thi đua Quyết thắng

Thi đua tạo động lực để bộ đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Thi đua tạo động lực để bộ đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụphoto

Luôn hướng tới những điều tốt đẹp

Luôn hướng tới những điều tốt đẹp

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho dân quân tự vệ

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho dân quân tự vệ