Ngành Kỹ thuật Quân khu 3 - Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ - Bài 1: Bảo đảm vũ khí trang bị đồng bộ, vững chắc

Ngành Kỹ thuật Quân khu 3 - Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ - Bài 1: Bảo đảm vũ khí trang bị đồng bộ, vững chắc

Nhà máy Z151: Giữ vững bệ phóng, tiến vào tương lai

Nhà máy Z151: Giữ vững bệ phóng, tiến vào tương lai

Không gì bằng

Không gì bằng "hàng rào lòng dân"

Lính kho lặng thầm tỏa sáng - Bài 2: Không ngừng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Lính kho lặng thầm tỏa sáng - Bài 2: Không ngừng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Lữ đoàn Pháo binh 45 làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ bắn pháo lễ

Lữ đoàn Pháo binh 45 làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ bắn pháo lễ

Lính kho lặng thầm tỏa sáng - Bài 1: Những người “giữ lửa”

Lính kho lặng thầm tỏa sáng - Bài 1: Những người “giữ lửa”

Sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng ở Nhà máy Z151

Sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng ở Nhà máy Z151

Xứng đáng kho dự trữ chiến lược của ngành kỹ thuật

Xứng đáng kho dự trữ chiến lược của ngành kỹ thuật

Tạo bước tiến mạnh xây dựng ngành kỹ thuật Quân đội tiến lên hiện đại-Bài 2: Rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm (tiếp theo và hết)

Tạo bước tiến mạnh xây dựng ngành kỹ thuật Quân đội tiến lên hiện đại-Bài 2: Rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm (tiếp theo và hết)

Xứng đáng là trung tâm đào tạo nhân viên kỹ thuật ngành xe-máy và quân khí hàng đầu của Quân đội

Xứng đáng là trung tâm đào tạo nhân viên kỹ thuật ngành xe-máy và quân khí hàng đầu của Quân đội

“Cây sáng kiến” ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1

“Cây sáng kiến” ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1

Tạo bước tiến mạnh xây dựng ngành kỹ thuật Quân đội tiến lên hiện đại- Bài 1: Không ai đứng ngoài cuộc

Tạo bước tiến mạnh xây dựng ngành kỹ thuật Quân đội tiến lên hiện đại- Bài 1: Không ai đứng ngoài cuộc

 Thi đua tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội

Thi đua tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hộiphoto

Ngành Kỹ thuật Quân khu 9 nỗ lực sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Ngành Kỹ thuật Quân khu 9 nỗ lực sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuậtphoto

"Cây sáng kiến" của thành phố Cảng

Bảo đảm tốt kỹ thuật để sẵn sàng xung trận hiệu quả

Bảo đảm tốt kỹ thuật để sẵn sàng xung trận hiệu quả