Hồ sơ

“Kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”

“Kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”

Năm mươi ngày đêm vây địch

Năm mươi ngày đêm vây địch

Vận dụng sáng tạo bài học tiếp tế hậu cần

Vận dụng sáng tạo bài học tiếp tế hậu cần

Linh hoạt trong bảo đảm thông tin liên lạc

Linh hoạt trong bảo đảm thông tin liên lạc

Bộ đội chủ lực những ngày đầu...

Bộ đội chủ lực những ngày đầu...

Trận đánh “5 nhất”

Trận đánh “5 nhất”

Đục tường bẫy giặc

Đục tường bẫy giặc

Ký ức những ngày quyết tử

Ký ức những ngày quyết tử

Dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò

Dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò

Tích cực bảo vệ, phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến

Tích cực bảo vệ, phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến

  “Bức tường thành” vững chắc

“Bức tường thành” vững chắc

 Ý chí quyết tâm và niềm tin chiến thắng

Ý chí quyết tâm và niềm tin chiến thắng

Toàn quốc kháng chiến ở Nam Bộ

Toàn quốc kháng chiến ở Nam Bộ

Phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng

Phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng

Đưa tinh thần Toàn quốc kháng chiến vào xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh

Đưa tinh thần Toàn quốc kháng chiến vào xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh

Bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Gặp mặt truyền thống Trung đoàn Thủ đô

Gặp mặt truyền thống Trung đoàn Thủ đô

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Bài 4: Cuộc lui quân thần kỳ và bài học soi rọi đến hôm nay (tiếp theo và hết)

Bài 4: Cuộc lui quân thần kỳ và bài học soi rọi đến hôm nay (tiếp theo và hết)