Hồ sơ

Những người góp sức giữ gìn ngôn ngữ Việt

Những người góp sức giữ gìn ngôn ngữ Việt

Người thắp sáng niềm tin nơi cửa ngõ Tây Bắc

Người thắp sáng niềm tin nơi cửa ngõ Tây Bắc

Vị tướng bôn ba làm việc nghĩa

Vị tướng bôn ba làm việc nghĩa

Chị Nhà giỏi việc nước

Chị Nhà giỏi việc nước photo

Anh Tích “thích” sáng chế

Anh Tích “thích” sáng chế

“Start-up” nông nghiệp sạch ở tuổi 60

“Start-up” nông nghiệp sạch ở tuổi 60

Tấm lòng đẹp như tên gọi

Tấm lòng đẹp như tên gọi

Nhà sáng chế “chân đất” giàu tình yêu quê hương

Nhà sáng chế “chân đất” giàu tình yêu quê hương

Sĩ quan trẻ từ gian khó vươn lên

Sĩ quan trẻ từ gian khó vươn lên

Bóng hồng quân hàm xanh trên biên cương Quảng Trị

Bóng hồng quân hàm xanh trên biên cương Quảng Trị

Lửa trong tim người cựu binh

Lửa trong tim người cựu binh

“Ngọn hải đăng” trên trạm tiền tiêu

“Ngọn hải đăng” trên trạm tiền tiêu

Chị Thùy “siêu nhân”

Chị Thùy “siêu nhân”

Người cán bộ Biên phòng nặng lòng với dân biên giới

Người cán bộ Biên phòng nặng lòng với dân biên giới

Duyên nghiệp của ông Ba Dân

Duyên nghiệp của ông Ba Dân

Người biến đất hoang thành vựa lúa vàng

Người biến đất hoang thành vựa lúa vàng

Tỏa ngát hương đời

Tỏa ngát hương đời

Nghệ nhân hơn nửa thế kỷ gìn giữ “gia bảo truyền đời”

Nghệ nhân hơn nửa thế kỷ gìn giữ “gia bảo truyền đời”

Ông Viên giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Ông Viên giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng