Hồ sơ

Đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất trong Bộ Quốc phòng

Đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất trong Bộ Quốc phòng

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo công tác hậu cần, tài chính trong Bộ đội Biên phòng

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo công tác hậu cần, tài chính trong Bộ đội Biên phòng

Doanh trại đẹp để chiến sĩ thêm yêu và gắn bó

Doanh trại đẹp để chiến sĩ thêm yêu và gắn bó

Điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân

Điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân

Hướng vào nhiệm vụ chính trị, tập trung dứt điểm khâu yếu, mặt yếu

Hướng vào nhiệm vụ chính trị, tập trung dứt điểm khâu yếu, mặt yếu

Hiệu quả tăng gia sản xuất từ các tổ, trạm

Hiệu quả tăng gia sản xuất từ các tổ, trạm

Tiếp nhận bài dự thi “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”

Tiếp nhận bài dự thi “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”

Bài 3: Lộ trình và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Lộ trình và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt (Tiếp theo và hết)

Bài 2: Chủ động phân cấp, tạo nguồn

Bài 2: Chủ động phân cấp, tạo nguồn "táo bạo"

Bảo đảm hậu cần trên “vùng đất khát”

Bảo đảm hậu cần trên “vùng đất khát”

Tận tâm, nghĩa tình vì bệnh nhân ung thư

Tận tâm, nghĩa tình vì bệnh nhân ung thư

Ở nơi

Ở nơi "đầu sóng ngọn gió"

Bài 1: Chủ trương đúng, hướng về cơ sở

Bài 1: Chủ trương đúng, hướng về cơ sở

Chị nuôi quân hết lòng vì công việc

Chị nuôi quân hết lòng vì công việc

Bí quyết thành công trên từng cung chặng

Bí quyết thành công trên từng cung chặng

Đơn vị sử dụng xăng dầu “an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”

Đơn vị sử dụng xăng dầu “an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”

Xây dựng thương hiệu từ niềm tin

Xây dựng thương hiệu từ niềm tin

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm