Hồ sơ

Bảo đảm đủ rau ăn trong mùa hạn

Bảo đảm đủ rau ăn trong mùa hạn

 “Đột phá tăng gia, bình ổn giá cả”

“Đột phá tăng gia, bình ổn giá cả”

Những người “đi trước, về sau”

Những người “đi trước, về sau”

Doanh trại xanh giữa vùng cát trắng

Doanh trại xanh giữa vùng cát trắng

Đất cằn sỏi đá hóa… rau xanh

Đất cằn sỏi đá hóa… rau xanh

Nêu cao trách nhiệm phục vụ đồng đội và nhân dân

Nêu cao trách nhiệm phục vụ đồng đội và nhân dân

Coi trọng sức khỏe người lao động

Coi trọng sức khỏe người lao động

Giữ “pháo đài” an toàn để chống dịch hiệu quả

Giữ “pháo đài” an toàn để chống dịch hiệu quả

Bài 3: Vững vàng chống dịch trong mọi điều kiện, hoàn cảnh (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Vững vàng chống dịch trong mọi điều kiện, hoàn cảnh (Tiếp theo và hết)

“Búp phê” của những người lính thợ

“Búp phê” của những người lính thợ

Bài 2: Tạo “lá chắn” phòng, chống dịch

Bài 2: Tạo “lá chắn” phòng, chống dịch

Dù nhiều sâu vẫn có vườn rau xanh, sạch

Dù nhiều sâu vẫn có vườn rau xanh, sạch

Bài 1: Chuyên môn đi trước một bước

Bài 1: Chuyên môn đi trước một bước

Xứng danh người chiến sĩ hậu cần

Xứng danh người chiến sĩ hậu cần

 “Tấm áo mới” ở Hạ Lang

“Tấm áo mới” ở Hạ Lang

Lao động bằng trái tim người lính thợ

Lao động bằng trái tim người lính thợ

Phục vụ người dân trong khu cách ly bằng sản phẩm tăng gia

Phục vụ người dân trong khu cách ly bằng sản phẩm tăng gia

Ươm mầm xanh trên núi đá khô cằn

Ươm mầm xanh trên núi đá khô cằn

Nhớ khóa học lái xe năm ấy

Nhớ khóa học lái xe năm ấy