Hồ sơ
Hướng vào nhiệm vụ chính trị, tập trung dứt điểm khâu yếu, mặt yếu

Hướng vào nhiệm vụ chính trị, tập trung dứt điểm khâu yếu, mặt yếu

Thi đua thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy

Thi đua thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy

Bài 2: Hướng đến mô hình bảo tàng thông minh (tiếp theo và hết)

Bài 2: Hướng đến mô hình bảo tàng thông minh (tiếp theo và hết)

“6 không” ở Lữ đoàn 414

“6 không” ở Lữ đoàn 414

Rau xanh trên vùng cát trắng

Rau xanh trên vùng cát trắng

Sáng tạo trong bảo đảm nấu ăn cho bộ đội

Sáng tạo trong bảo đảm nấu ăn cho bộ đội

Rau vẫn xanh trên nền cát nóng

Rau vẫn xanh trên nền cát nóng

Mô hình hậu cần vì người lao động

Mô hình hậu cần vì người lao động

“Ba xanh” thời kỳ giáp vụ ở “hai tám ba”

“Ba xanh” thời kỳ giáp vụ ở “hai tám ba”

Nâng chất lượng chuyên môn để tự chủ tài chính

Nâng chất lượng chuyên môn để tự chủ tài chính

Thể lệ Cuộc thi viết “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”

Thể lệ Cuộc thi viết “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”

“Anh nuôi” hết lòng vì công việc

“Anh nuôi” hết lòng vì công việc

Bài 2: Thầy thuốc áo lính nối cây cầu hữu nghị (Tiếp theo và hết)

Bài 2: Thầy thuốc áo lính nối cây cầu hữu nghị (Tiếp theo và hết)

Bài 1: Chuyến hành trình giàu ý nghĩa

Bài 1: Chuyến hành trình giàu ý nghĩa

Hiệu quả trong áp dụng mô hình nuôi ấu trùng ruồi lính đen

Hiệu quả trong áp dụng mô hình nuôi ấu trùng ruồi lính đen

Sáng kiến góp phần bảo đảm công tác nuôi quân

Sáng kiến góp phần bảo đảm công tác nuôi quân

  Địa chỉ tin cậy của quân và dân tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ tin cậy của quân và dân tỉnh Quảng Ninh

Nâng cao năng lực vận tải quân sự, vận chuyển hiệu quả

Nâng cao năng lực vận tải quân sự, vận chuyển hiệu quả

Bài 3: Hoàn thiện kế hoạch vận chuyển, bảo vệ sức khỏe bộ đội (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Hoàn thiện kế hoạch vận chuyển, bảo vệ sức khỏe bộ đội (Tiếp theo và hết)