Hồ sơ

Triển lãm chủ đề gia đình và Đường Hồ Chí Minh trên biển

Triển lãm chủ đề gia đình và Đường Hồ Chí Minh trên biểnphoto

Tìm bến cho tàu không số

Tìm bến cho tàu không số

Giá trị vững bền, tạo động lực, niềm tin

Giá trị vững bền, tạo động lực, niềm tin

Chuyện “say” trên tàu không số

Chuyện “say” trên tàu không sốphoto

Dũng cảm, sáng tạo đưa tàu cập bến

Dũng cảm, sáng tạo đưa tàu cập bến

Ông cha ta đánh giặc: Trước tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”

Ông cha ta đánh giặc: Trước tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”

Lực lượng công binh với Đường Hồ Chí Minh trên biển

Lực lượng công binh với Đường Hồ Chí Minh trên biển

Ở đơn vị “Đoàn tàu không số” hôm nay

Ở đơn vị “Đoàn tàu không số” hôm nayphoto

Truyền thống - động lực huấn luyện giỏi

Truyền thống - động lực huấn luyện giỏi

Đường Hồ Chí Minh trên biển - bài học cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Đường Hồ Chí Minh trên biển - bài học cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Hoa sóng đầu ghềnh

Hoa sóng đầu ghềnh

Phát huy giá trị từ tuyến đường kỳ tích

Phát huy giá trị từ tuyến đường kỳ tích

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số